Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2015

Bookmark and Share

IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych

AD (2015-04-10)

Miło jest nam poinformować, że rusza rejestracja na IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych. Tym razem odbędzie się we Wrocławiu w dn. 14-17 maja 2015.


Forum organizowane jest w ramach: projektu “Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów” oraz Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji.
Forum organizują: Stowarzyszenie Nomada (Wrocław), Fundacja Inna Przestrzeń (Warszawa) oraz Stowarzyszenie Homo Faber (Lublin).

Zachęcamy do udziału wszystkich ekspertów i ekspertki działających w obszarze migracji i integracji imigrantów oraz imigrantek. Szczególny apel o nadsyłanie zgłoszeń kierujemy do przedstawicieli i przedstawicielek społeczności migranckich oraz instytucji publicznych szczebla lokalnego oraz centralnego.

IV Forum będzie w dużej mierze koncentrować się na aktualnych problemach i wyzwaniach dotyczących integracji migrantów i migrantek, wynikających z obecnej sytuacji międzynarodowej - konfliktu zbrojnego w Ukrainie i wzrastającej islamofobii związanej m.in. z atakami terrorystycznymi we Francji.
Zobacz także

Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów (Projekty)

Trzecie międzysektorowe forum robocze dot. lokalnych polityk migracyjnych (Aktualności)

Film z Forum Migracyjnego (Aktualności)

Miejskie Polityki Migracyjne - rekomendacje (Aktualności)

Drugie międzysektorowe forum robocze dot. lokalnych polityk migracyjnych (Aktualności)

Pierwsze ogólnopolskie, międzysektorowe forum robocze dot. lokalnych polityk migracyjnych (Aktualności)

Lublin nagrodzony za działania integracyjne (Aktualności)


Tematyka IV Forum będzie stanowić kontynuację prac poprzednich Forów. Ponadto podejmiemy nowe zagadnienia wymagające międzymiastowego i międzysektorowego dialogu oraz wzmocnienia współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia, miasta-gospodarza tej edycji Forum.

Budowanie dialogu międzykulturowego jest wyzwaniem dla władz oraz instytucji związanych z integracją migrantów z lokalnymi społecznościami. Podczas Forum podejmiemy się analizy tej kwestii.

Stawiamy na DZIAŁANIE – chcemy, by te 4 dni okazały się dla Was jak najbardziej efektywne. Podzielimy się indywidualnymi doświadczeniami poszczególnych organizacji oraz będziemy wymieniać się dobrymi praktykami, poszukamy partnerów do podejmowanych działań i skupimy się na budowaniu koalicji.Proponujemy pracę w grupach roboczych (do wyboru):
1. Wyzwania związane ze zwiększonym napływem migrantek i migrantów z Ukrainy.
2. Zagraniczni studenci i studentki na polskich uczelniach – przyjmowanie i integracja.
3. Integracja muzułmańskich migrantów i migrantek oraz prze- ciwdziałanie ich dyskryminacji.
4. Przemoc wobec migrantek.
5. Wykwalifikowani migranci i migrantki na polskim rynku pracy. Szanse, bariery i korzyści dla regionów.
6. Opieka medyczna a migrantki i migranci.

Forum odbędzie się we Wrocławiu w dniach 14-17 maja (czwartek-niedziela) na terenie:
- Centrum Reanimacji Kultury, ul. Jagiellończyka 10c/d
- Eko Centrum, ul. św. Wincentego 25A 

Termin zgłoszeń upływa 24 kwietnia!
Formularz zgłoszeniowy


W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy: forum@politykimigracyjne.pl