Strona główna > Warto poczytać

Bookmark and Share

Stopka

(2008-02-17)

 
Gazeta gazetą, a to jest prawdziwy opornik. Inspiracja.
Więcej fotek w galerii
 
Miesięcznik "Opornik- Gazeta Obywatelska" wydawany jest przez Stowarzyszenie Homo Faber i Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"


Redakcja: Piotr Skrzypczak, Anna Dąbrowska

Koncepcja Graficzna: Małgorzata Rybicka

Korekta: Anna Dąbrowska, Joanna Stachyra

Skład: Piotr Skrzypczak

Kontakt: opornik@hf.org.pl, tel. 081 532 58 67 w. 35

Zastrzegamy sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

Nakład 2000 egzemplarzy.

Druk: Drukarnia COLOURS, ul. Zbożowa 28a, tel. 081 740 17 12