Strona główna > Projekty > Zrealizowane

Bookmark and Share

Lubelskie Centrum Spotkań - Otwarta Przestrzeń 2016

Piotr Choroś (2010-02-09)

Poniżej zamieszczamy skrócony opis projektu jaki złożyliśmy do Urzedu Miasta Lublin. Jest on wstępem do myślenia o długofalowym funkcjonowaniu części Stowarzyszenia Homo Faber jako inkubatora inicjatyw społecznych czyli powrócenia do idei Akademii Obywatelskiej.

Od października 2009 r. Stowarzyszenie Homo Faber wynajmuje biuro na ul. Krakowskie Przedmieście 39. Biuro to ma ponad 200 metrów kwadratowych. Jest ono wynajmowane dla potrzeb dużego projektu „Witamy w Lublinie”. Jednakże osoby związane z Homo Faber posiadają rozległe znajomości w środowisku aktywnych społecznie osób w Lublinie. Naturalnym stało się dla Homo Faber, że biuro to będzie miejscem, w którym formalne i nieformalne grupy będą mogły za darmo spotykać się i pracować. W przeciągu 2 miesięcy w Homo Faber zaczęły spotykać się następujące grupy:
Lubelski Oddział Kampanii Przeciw Homofobii,
Grupa Młodzieżowa Kampanii Przeciw Homofobii,
lubelska grupa Amnesty International,
Lubelski Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami,
Stowarzyszenie Studnia Pamięci,
Teatricon,
Centrum Praw Człowieka,
Spoko,
Liga Ochrony Przyrody
Lubelska Grupa Edukacji Seksualnej.
Poza wymienionymi w HF odbywają się imprezy m.in. Centrum Kultury w Lublinie oraz zwróciła się do nas z prośbą o udostępnienie sali Rada Dzielnicy Śródmieście. Co miesiąc mamy przynajmniej dwie prośby o możliwość spotkań w naszym biurze.
Działania tych grup i organizacji w biurze HF sprowadzają się do spotkań wewnętrznych, spotkań otwartych, warsztatów, pokazów filmowych, konsultacji z HF itp. Przestrzeń udostępniana przez HF dla każdej z tych grup ma inne znaczenie.
W Lublinie nie funkcjonuje bardzo popularne w innych miastach Polski rozwiązanie, tj. centrum wsparcia inicjatyw obywatelskich. A miejsce takie jest kluczowe dla rozwoju nowych organizacji. Bez wsparcia na początku nowe organizacje  są skazane zazwyczaj na porażkę. Wsparcie w obecnej sytuacji ze strony HF może być bardzo ograniczone i niestety musi być ograniczane. Wsparcie udzielane teraz odbywa się na zasadach „wolontariatu”. Żadna organizacja czy grupa nieformalna nie płaci za korzystanie z biura czy konsultacje. Osoby z HF robią to gdyż uważają, że jest to bardzo ważne. Jednakże praktyka funkcjonowania Stowarzyszenia Homo Faber wymusza ograniczenie wsparcia. W chwili obecnej HF nie stać na utrzymanie biura wynajmowanego teoretycznie na preferencyjnych warunkach od miasta. Do czynszu należy doliczyć ogrzewanie i zakup grzejników do biura. Ogrzewanie przy tej zimie to miesięcznie ponad 3000 zł. Grzejniki to koszt ponad 2 tys. Kwoty te po dodaniu czynszu dają stawkę prawie komercyjną. Aby utrzymać biuro HF musi pisać kolejne projekty bądź pobierać opłatę za korzystanie z niego – co jest niezgodne z prawem. Pozostają projekty które angażują przestrzeń i ludzi. Przestrzeń która do tej pory była udostępniana nieodpłatnie wielu inicjatywą a ludzie wolontariacko służyli pomocą. Homo Faber aby zachować obecny poziom wsparcia bądź go rozwijać samo potrzebuje wsparcia finansowego. Miejsca takie jakie nieformalnie na razie tworzy HF funkcjonują jako jednostki samorządowe w bardzo wielu gminach w naszym kraju. Prowadzą je także organizacje pozarządowe. W obydwu przypadkach ich sponsorem jest gmina.
Dlasze funkcjonowanie biura Stowarzyszenia Homo Faber jako przestrzeni otwartej na nowe niezależne inicjatywy jest uzależnione od pozyskania wsparcia od sponsorów zewnętrznych. Pieniądze są nam konieczne na zapewnienie podstawowych szkoleń dla grup spotykających się w HF: praca w grupie, zarządzanie zespołem, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie projektem, pisanie projektów, podstawy księgowości, podstawy prawa funkcjonowania ngo itp. Napewno uda nam się pozyskać część darmowych szkoleń ale za część trzeba będzie zapłacić. Potrzebujemy także środków na opłacenie części czynszu za biuro oraz wynagrodzenia osoby która będzie opiekunem bądź opiekunką spotykających się grup.