Strona główna > Warto poczytać > Teksty

Bookmark and Share

W dn. 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli

HF (2011-08-17)

Długo oczekiwania ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców weszła w życie 1 lipca 2011 roku. Specyfika tego aktu prawnego polega na tym, że jego treść stanowią głównie przepisy nowelizujące kilkadziesiąt ustaw regulujących różne dziedziny życia. Art. 1 wspomnianej ustawy stanowi: " Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli(...)" są mu znane albo możliwe do pozyskania dzięki prowadzonym przez niego ewidencjom, rejestrom, a także dostępnych dla niego, ale będących w posiadaniu innych organów publicznych rejestrów prowadzonych w systemie informatycznym czy przedstawieniu do wglądu dokumentów urzędowych przez zainteresowanego. Przepis ten odnosi się do Kodeksu postępowania administracyjnego, ale wskazuje ogólną intencję ustawodawcy co do pozostałych zmian. Wprowadza bowiem system oświadczeń zagrożonych pod rygorem odpowiedzialności karnej. Szerzej na temat konkretnych ustaw w artykule Grzegorza Makowskiego – tutaj. W pierwszych komentarzach podkreśla się znaczenie tych przepisów dla procesu partycypacji społecznej. Wzmacniają zasadę zaufania obywateli do państwa i usprawniają funkcjonowanie samej administracji publicznej.

Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy