Strona główna > Projekty > Zrealizowane

Bookmark and Share

Portal www.kultura.lublin.eu

HF (2012-03-21)

Projekt polega na współprowadzeniu wraz z Referatem ds. rozwoju kultury i projektów kulturalnych Miasta Lublin portalu www.kultura.lublin.eu. W jego ramach gromadzone są informacje dotyczące aktualnych wydarzeń kulturalno-społecznych odbywających się na terenie Lublina.

Działania osób pracujących w projekcie polegają na:
- gromadzeniu informacji dotyczących aktualnych wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie Lublina, ich redagowaniu oraz zamieszczaniu na stronie,
- przygotowywaniu i zamieszczaniu wiadomości na stronie głównej,
- bieżącym dodawaniu oraz aktualizowaniu profili osób i instytucji,
- selekcji, edycji, przygotowywaniu i zamieszczaniu materiałów multimedialnych, w tym zdjęć i wideo,
- bieżącej aktualizacji dat w wydarzeniach kluczowych, bieżącej obsługdze skrzynki e-mail: redakcja.kultura@lublin.eu,
- umieszczaniu banerów promocyjnych oraz usuwaniu nieaktualnych banerów za strony głównej,
- tłumaczeniu wybranych informacji na język angielski.

Projekt trwa od 15 marca do 31 grudnia 2012 r., jest realizowany przy pomocy finansowej Miasta Lublin. Wartość projektu wynosi 75 460 zł, z czego 50 000 stanowi dotacja z Urzędu Miasta Lublin. Projektem koordynuje Jacek Rachwald.