Strona główna > Projekty > Zrealizowane > Wsparcie integracji dzieci uchodźców 2012

Bookmark and Share

Poczytaj

HF (2012-04-15)

Poniżej przedstawiamy propozycje publikacji i artykułów na temat edukacji i integracji uchodźców:

PUBLIKACJE DOSTĘPNE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ:

"Uchodźcy w Polsce. Kulturowo-prawne bariery w procesie adaptacji", red. Agnieszka Gutkowskiej, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa, 2007

Chrzanowska Aleksandra,
"Asystent kulturowy – innowacyjny model pracy w szkołach przyjmujących dzieci cudzoziemców", w: "Analizy, Raporty, Ekspertyzy", nr 5 (27); 2009

"Edukacja dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Opis i analiza trudności i wyzwań z perspektywy instytucjonalnej szkoły w Polsce" (1/2011) oprac. przez Katarzynę Kubin, Fundacja Forum na rzecz Różnorodności Społecznej, 2011

Kubin Katarzyna,
"Praktyczne wskazówki dla nauczycieli pracujących z klasami wielokulturowymi", Forum na Rzecz Różnorodności Społecznej,Seria Wydawnicza „Maieutike” nr 1/2010

Lachowicz Bogumiła,
"Asystent międzykulturowy – nowe rozwiązanie starych problemów. Przykład z Coniewia", Forum na Rzecz Różnorodności Społecznej,Seria Wydawnicza „Maieutike” nr 14/2010

"Wnioski i rekomendacje dotyczące zmian wspierających szkoły wielokulturowe w Polsce. Podsumowanie konferencji", opracowały: Agata Strzelecka oraz Katarzyna Kubin, Forum na Rzecz Różnorodności Społecznej,Seria Wydawnicza „Maieutike” nr 15/2010

Małgorzata Górska,
"Dziecko odmienne kulturowo w szkole", „Meritum. Mazowiecki Kwartalinik Edukacyjny”, 1 (20) 2011

"Przygody Innego. Bajki w edukacji międzykulturowej", pod red. Anna Młynarczuk-Sokołowskiej, Katarzyna Potoniec, Katarzyna Szostak-Król, Fundacja Edukacji i Twórczości, Białystok 2011

Joanna Klimowicz,
"Skazane na szkołę. Jak 'wyrok' uczynić znośnym?", „Gazeta Wyborcza Białystok”, 09.03.2012

Valentina Todorovska-Sokolovska,
"Integracja i edukacja dzieci imigrantów w krajach Unii Europejskiej – wnioski dla Polski", Instytut Spraw Publicznych 2010

Valentina Todorovska-Sokolovska,
"Integracja i edukacja dzieci imigrantów w krajach UE", Prezentacja, Instytyut Spraw Publicznych

Małgorzata Tabaszewska, "Zmiana przepisów: edukacja cudzoziemców", "Biblioteka Prawa Oświatowego", 26.01.2010

"Praca z uczniem cudzoziemskim. Pakiet szkoleniowy dla studentów kierunków pedagogicznych", red. Ewa Dąbrowa, Urszula Markowska-Manista, Warszawa 2011

"Pogranicze", "Studia Społeczne" Tom XVII, Edukacja międzykulturowa cz. I, pod red. Jerzego Nikitorowicza, Andrzeja Sadowskiego, Doroty Misiejuk, Białystok 2011

"Pogranicze", "Studia Społeczne" Tom XVII, Edukacja międzykulturowa cz. II, pod red. J. Nikitorowicza, Andrzeja Sadowskiego, Jolanty Ruszyńskiej, Mirosława Sobeckiego, Białystok 2011

"Integracja dzieci polskich i czeczeńskich na przykładzie projektu 'Nasz świat w 36 klatkach'", red. Katarzyna Potoniec, Anna Grzędzińska, Agnieszka Gaworek, Białystok 2008

PUBLIKACJE W WERSJI PAPIEROWEJ: 

"Edukacja międzykulturowa w Polsce wobec nowych wyzwań", red. Artura Paszko, Stowarzyszenie Willa Decjusza, Kraków 2011 BHF*

"Edukacja dla integracji. O doświadczeniach, pomysłach, działaniach paraktycznych w wielokulturowych klasach", red. Dominiki Cieślikowskiej, Stowarzyszenie Willa Decjusza, Kraków 2011 BHF

Issa Adger-Adajew, "Kamienie mówią. Dzieje i kultura Czeczenów", Instytut Kultury Narodów Kaukazu, Warszawa 2005

Edyta Januszewska, "Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną a doświadczeniem uchodźstwa", Toruń 2010

"Raport z projektu 'OBCY? Zbliżenia'", Stowarzyszenie "Dla Ziemi", Stowarzyszenie Homo Faber, 2010 BHF

"Uchodźcy mówią", red. Krzysztof Jakubowski, Podkowa Leśna 1997 BHF

"Szkoła wielokulturowa. Organizacja pracy i metody nauczania. Wybór tekstów", red. Anna Grudzińska, Katarzyna Kubin, Fundacja Forum na rzecz Różnorodności Społecznej, Warszawa 2010 BHF

Ewa Pawlic-Rafałowska, "Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi", Warszawa 2010 BHF

Izabela Czerniejewska, Izabella Main, "Uchodźcy. Teoria i praktyka", Poznań 2008 BHF

Izabela Czerniejewska, Agata Marek, "Uchodźca w mojej klasie", Warszawa 2010 BHF

----------------------
* publikacje dostępne w bibliotece Homo Faber (BHF)
Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy