Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2013

Bookmark and Share

Pierwsze ogólnopolskie, międzysektorowe forum robocze dot. lokalnych polityk migracyjnych

Anna Dąbrowska (2013-09-17)

25-27 października w Krakowie odbędzie się pierwsze ogólnopolskie, międzysektorowe forum robocze dot. lokalnych polityk migracyjnych.


Cel: wsparcie dla tworzenia nowoczesnych i otwartych polityk integracji imigrantów na poziomie lokalnym w Polsce w oparciu o praktyczne doświadczenia współpracy międzysektorowej.
Zasady forum:
  • forum ma charakter roboczy: jego uczestnicy pracując w niewielkich grupach wypracowują konkretne plany działań i rekomendacje w ramach ścieżek tematycznych forum, 
  • aktywny udział każdego uczestnika - do udziału w forum zapraszamy przedstawicieli diaspor migranckich, ekspertów, decydentów i praktyków - każdy uczestnik ma konkretny, merytoryczny wkład w forum,

Ścieżki tematyczne:
  • Prawo i praktyka (kwestia uprawnień i zadań samorządów w kontekście imigracji, wypracowanie propozycji zmian w legislacji na poziomie lokalnym i krajowym, etc.),
  • Oferty polskich miast dla imigrantów (lokalne polityki integracji i przeciwdziałania dyskryminacji, miejskie programy dla imigrantów, kwestia aktywnego pozyskiwania imigrantów, etc.),
  • Partycypacja imigrantów w życiu publicznym (samoorganizacja środowisk migranckich, inicjatywy organizacji pozarządowych na rzecz aktywizacji imigrantów, platformy współpracy, etc.),
  • Kampania społeczna (planowanie międzysektorowej kampanii na rzecz podniesienia poziomu świadomości społecznej dot. imigracji oraz zwiększonego udziału imigrantów w życiu społecznym w Polsce).
*Uwaga: w ramach forum przewidujemy także warsztaty i spotkania poświęcone innym zagadnieniom - zapraszamy do zgłaszania propozycji tematów w ramach rejestracji udziału w forum.


Rejestracja:

Wypełnij ankietę rejestracyjną.

Termin zgłoszeń: 3 października.

W ramach budżetu projektu istnieje możliwość pokrycia kosztów udziału w forum (podróż, nocleg).Więcej informacji:
mail: forum@interkulturalni.pl
http://www.facebook.com/PolitykiMigracyjneProjekt realizowany jest przez Fundację Inna Przestrzeń, Stowarzyszenie Interkulturalni pl oraz Stowarzyszenie Homo Faber we współpracy z urzędami miast: Krakowa, Lublina i Warszawy.Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy