Strona główna > Projekty > Zrealizowane

Bookmark and Share

Obywatelski monitoring współpracy instytucji publicznych

Anna Dąbrowska

W maju 2013 roku Fundacja La Strada rozpoczęła realizację projektu: Obywatelski monitoring współpracy instytucji publicznych w aspekcie identyfikacji ofiar handlu ludźmi i respektowania ich praw. Realizatorami projektu są
La Strada Polska Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, La Strada Republika Czeska o. p. s. oraz kilka organizacji lokalnych w tym stowarzyszenie Homo Faber. 


Cele projektu:
  • Podniesienie jakości działań instytucji publicznych w zakresie skutecznej identyfikacji ofiar handlu ludźmi.
  • Wzrost poziomu informacji o prawach przysługujących ofiarom handlu ludźmi, a także o problemie z ich respektowaniem, w instytucjach publicznych oraz wśród obywateli.
  • Wzmocnienie współpracy międzyresortowej i międzyinstytucjonalnej w zakresie zabezpieczania praw ofiar.
  • Propagowanie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w społecznej kontroli instytucji publicznych.
  • Wymiana wiedzy i doświadczeń z partnerem zagranicznym na temat pracy z ofiarami.

Planowane działania:
  • Analiza dokumentów regulujących prawa ofiar w Polsce i Czechach.
  • Badanie praktyki stosowania opracowanych standardów w wybranych instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych.
  • Zorganizowanie seminarium, na którym zostanie zaprezentowany raport z badań i podsumowanie monitoringu.

Gdzie będziemy prowadzić monitoring:
Badanie będą prowadzone na terytorium Polski i Czech:
W Polsce będą one prowadzone na szczeblu centralnym i regionalnym w 7 województwach: dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, pomorskim, zachodniopomorskim.
W Czechach będą one prowadzone tylko na szczeblu centralnym.


Finansowanie projektu:
Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy