Strona główna > Projekty > Zrealizowane

Bookmark and Share

Poznajmy się

Anna Dąbrowska (2017-09-14)

Projekt "Poznajmy się" to autorski program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przybliżających kulturę pochodzenia studentów zagranicznych studiujących w Lublinie. Celem projektu jest dostarczenie faktycznej, rzeczowej wiedzy na temat krajów pochodzenia najliczniejszych grup cudzoziemców-studentów mieszkających w Lublinie.


W ramach programu przeprowadzone zostaną lekcje w 270 klasach szkół ponadgimnazjalnych z terenu Lublina (1 godzina lekcyjna w 270 oddziałach szkół ponadgimnazjalnych oraz w szkołach zawodowych) w okresie wrzesień - grudzień 2017 roku, w ramach godzin wychowawczych. Lekcje, prowadzone przez dwóch trenerów/dwie trenerki równocześnie, będą miały na celu przekazanie uczniom wiedzy na temat zakresu współczesnych migracji a także potencjału, jaki płynie z zapraszania do Lublina uczniów i studentów zagranicznych. Zajęcia budować będą pozytywną perspektywę patrzenia na różnorodność na lubelskich ulicach, przekazywać sprawdzone i zweryfikowane informacje na temat cudzoziemców w Lublinie i w Polsce oraz zachęcać do samodzielnego poszukiwania informacji na ten temat.

Zajęcia przeprowadzone zostaną przez wykwalifikowaną kadrę trenerską – osoby, które mają doświadczenie zarówno w pracy z młodzieżą, jak i wiedzę w obszarze migracji, integracji cudzoziemców i wrażliwości międzykulturowej.

Projekt jest realizowany we współpracy trezch organizacji:
Stowaryszenie Homo Faber
Stowarzyszenie "Dla Ziemi"
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.

W ramach wkładu własnego przeprowadzimy także 18 godzin warsztatów z podstaw praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji z elementami wrażliwości kulturowej, dla grupy 12-15 nauczycieli/nauczycielek.

Planujemy także starać się o środki na projekt w 2018, aby programem objąć pozostałe 280 klas, które nie zostały objęte zajęciami w roku 2017.


Po co?

Naszym zdaniem edukacja międzykulturowa to podstawa nowoczesnego społeczeństwa. Wiedza na temat innych kulturowo osób, pozbawiona krzywdzących stereotypów, znacząco wpływa na wzrost bezpieczeństwa w mieście, obniża agresję, staje się przyczynkiem do konstruktywnego dialogu. Dotyczy to obu grup, zarówno migrantów jak i społeczeństwa przyjmującego.
Biorąc pod uwagę ilość migrantów w Lublinie - ponad 6000 samych studentów i studentek, ważne jest, aby w przystępny sposób przekazać młodzieży podstawową wiedzę na temat krajów pochodzenia migrantów/ek.

Mimo, że Lublin wciąż jest uznawany za jedno z bezpieczniejszych miast, także dla przybyszów z innych krajów, od czasu do czasu także w Lublinie dochodzi do różnego rodzaju ataków na cudzoziemców o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym.
Projekt dofinansowany przez Urząd Miasta Lublin w ramach inickatywy lokalnej w wysokości 51 600 zł, wkład własny oferentów to 5 400 zł. Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy