Strona główna > Projekty > Zrealizowane

Bookmark and Share

Homo Faber 2.0

(2018-02-01)

W 2018 roku mija nam 14 lat pracy. To kawał czasu. Dużo się zmieniło. I w świecie, i w Polsce, i u nas w organizacji. 


Dlatego postanowiliśmy skorzystać z szansy, by tochę przyjrzeć się sobie samym i odświeżyć swój sposób pracy, by działać sprawniej, skuteczniej w dobrze funkcjonującym zespole.  

Dzięki  Fundacji im. Stefana Batorego otrzymaliśmy wsparcie instytucjonalne.
Liczymy na to, że umożliwi to dalsze prowadzenie Punktu Wsparcia Antydyskryminacyjnego oferującego pomoc osobom doświadczającym przemocy i dyskryminacji, poradnictwo i interwencje kryzysowe dla migrantów, szkolenia, działania edukacyjne i filmowe, a takżę, o czym pisaliśmy wcześniej, integrację zespołu i poszukiwanie nowych, stabilnych źródeł finansowania.

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 134 160 zł, na działania od 1.02.2018 do 31.05.2019.