Strona główna > Projekty > Projekty

Bookmark and Share

Konsorcjum organizacji pracujących na rzecz migrantów w Polsce

Anna Dąbrowska (2018-03-15)

Konsorcjum to nieformalna grupa skupiająca 9 organizacji zajmujących się wsparciem imigrantów i uchodźców w Polsce. Należą do niego:
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 • Stowarzyszenia Homo Faber
 • Amnesty International
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Migrant Info Point (Poznań)
 • Polskie Forum Migracyjne
 • Stowarzyszenie Nomada (Wrocław)
 • Uchodźcy.Info i Chlebem i Solą
 • Fundacja Nasz Wybór.

Kierunki naszych działań są dwa. Przede wszystkim to działania do wewnątrz, wzmacniające organizacje członkowskie, by mogły one lepiej i skuteczniej działać na zewnątrz, wspierając migrantów na rzecz których działają. Chodzi tu zarówno o pozyskiwanie nowej wiedzy, ale także wsparcie solidarnościowe podczas działania w trudnych warunkach zewnętrznych. Pośrednio zatem to migranci – nasi klienci – są odbiorcami działań konsorcjum.
Poza tym opracowane projekty nastawione są na wychodzenie na zewnątrz – do polskiego społeczeństwa, w tym wolontariuszy, lub do innych organizacji.

Projekt zakłada zorganizowanie 10 spotkań, w tym 3 warsztatów podnoszących kompetencje organizacji członkowskich. Realizacja projektu pozwoli nam zrealizować trzy z zaplanowanych wspólnych projektów: ogólnopolską kampanię dot. przestępstw z motywowanych uprzedzeniami, Akademię wolontariatu, szkołę mentoringu dla osób pracujących z migrantami.


Głównymi celami konsorcjum są:
 • podnoszenie jakości debaty publicznej w kwestii migracji i uchodźctwa poprzez ogólnopolskie działania w tym kampanie społeczne, inicjowanie dialogów lokalnych;
 • podnoszenie jakości pomocy świadczonej przez każdą z organizacji, a także specjalistyczne wsparcie dla liderów lokalnych, którzy ze względu na pełnioną przez siebie funkcję (ksiądz prawosławny, animator w domu kultury, opiekun koła mniejszości narodowej) nagle wraz ze zmieniającą się sytuacją lokalną stali się lokalnymi centrami pomocy imigrantom w małych miejscowościach;
 • wypracowywanie nowych narzędzi integracyjnych w zmiennych warunkach;
 • dzielenie się wiedzą, docelowo bycie think-tankiem integracyjnym.
Istnienie takiej grupy jest niezbędnym warunkiem do tego, aby móc zrealizować powyższe cele i dążenia.
Każdy z realizowanych przez nas zewnętrznych projektów będzie poddawany ewaluacji, w tym odnośnie do ich wpływu. W ramach tego projektu zmiana będzie mogła być mierzona liczbą rzeczywiście wdrożonych przez członków Konsorcjum projektów (z obecnie planowanych) oraz ich oddziaływaniem, jak również liczbą środków pozyskanych na ich realizację.


__________

Projekt realizowany dzięki dotacji z Funduszu Obywatelskiego w wysokości 10 000 zł.