Strona główna > Projekty > Projekty

Bookmark and Share

Nie lekcje o nie-tolerancji

(2019-03-17)

Jak zapewnić w swoim szkolnym środowisku spokój działania, rozwiązywać konflikty, przeciwdziałać przemocy? Jak odnaleźć się w różnorodnej, szkolnej społeczności?


Zapraszamy na spotkania, warsztaty, które pomogą uczniom/uczennicom, nauczycielkom/lom i rodzicom w lepszej komunikacji, rozwiązaniu konfliktów rówieśniczych, wsparciu osób doświadczających przemocy.

W programie dostosowane do potrzeb danej grupy: warsztaty z komunikacji, działań antydyskryminacyjnych a także spora dawka wiedzy nt. praw człowieka.
Co można z nami zrobić?

• Zaprosić nas na pojedynczą, 45-minutową lekcję, by z uczniami/cami porozmawiać o problemach z zakresu przemocy rówieśniczej, nękania, bullingu, nierównego traktowania. 

• Zaprosić nas do dłuższej współpracy, byśmy z grupą kilku- kilkunastu uczniów i uczennic głębiej popracowali nad tym jak rozwiązywać szkolne konflikty, przeciwdziałać przemocy i wykluczeniu. Wtedy pracować będziemy w trybie koła zainteresowań, np. co tydzień po 90 minut.

• Zaprosić nas na spotkanie z gronem pedagoginczny, czy wręcz całym środowiskiem pracowniczym szkołby, by porozmawiać o wyzwaniach z zakresu przeciwdzialania przemocy i wykluczeniu. Przyjdziemy, poznamy się, i postaramy się pomóc. Jak? To zależy od omawianego problemu i jego skali.

• Zaprosić nas na spotkanie z rodzicami, by opowiedzieć o tym co i dlaczego robimy w szkole. Możemy także przygotować i przeprowadzić krótki warsztat z podstaw rozwiązywania konfliktów bądź przygotować prezentację nt. współczesnych zagrożeń dla młodzieży. Takie spotkania możemy powtarzać dla większej ilości grup rodziców.

• Zaprosić nas na indywidalne konsultacje byśmy wspólnie ze środowiskiem szkoły zastanowili się jak przeciwdziałać potencjalnym problemom bądź reagować na to co już się pojawiło. 


A wszystko bezpłatnie.


Kontakt: Piotr Skrzypczak, ps@hf.org.pl


Projekt „Nie-lekcje o nietolerancji” przygotowany przez Fundację Sempre a Frente i Stowarzyszenie Homo Faber realizowany dzięki wsparciu Urzędu Miasta Lublin.
Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy