Strona główna > Projekty > Projekty > Punkt Wsparcia Antydyskryminacyjnego > Zasady Punktu

Bookmark and Share

Правила роботи пункту

HF (2019-12-04)


Правила Пункту Підтримки


КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
Точка Антидискримінаційної Підтримки забезпечує збереження в таємниці самого факту перебування клієнта або клієнтки в Пункті, і всіх інформацій клієнта. Виняток з правила становлять випадки, визначені законом, каталог яких розташований в пункті і може бути надано на прохання клієнта або клієнтки.

БЕЗКОШТОВНІСТЬ
Надані в ПУНКТІ консультації є абсолютно безкоштовними.

НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ
Радник/радниця, надаючи консультації, не підтримує жодну зі сторін конфлікту.

ВІДКРИТІСТЬ ДЛЯ ВСІХ
Кожна людина може бути клієнтом або клієнткою Точки Антидискримінаційної Підтримки і буде прийнята враховуючи її потреби і можливості, якщо особа відчуває, що зазнавала дискримінації.

Дискримінація та відмова прийняти клієнта чи клієнтку є неприйнятною, зокрема за ознакою статті, дієздатності, раси, кольору шкіри, сексуальної орієнтації, етнічного походження чи соціального стану, мови, релігії або переконань, політичної думки чи будь-якої іншої приналежності до національної меншини, майна, народження чи вік. Радник або радниця може відмовити в консультації, якщо цінності протирічать з цінностями, які представляє клієнт/ка, або ж коли клієнт/ка дискримінує.

Радники і радниці, докладають всі зусилля, щоб поради були надані, в порядку, що враховує специфічні потреби і можливості клієнтів та клієнток (наприклад, літніх людей, людей з обмеженими можливостями). У разі утрудненого контакту з клієнтом або клієнткою, наприклад, у разі іноземців/ іноземок, або глухонімих, коли необхідно дати пораду в присутності перекладача/ перекладачки, консультанти в Пункті роблять все можливе, щоб порада була надана. По мірі можливості, ми запрошуємо клієнта/клієнтку із перекладачем/перекладачкою.

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
Радник/радниця, даючи поради, керуються тільки благом клієнта/клієнтки, а не інтересами когось іншого.

АКТУАЛЬНІСТЬ І ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ
Кожна порада дається на основі норми права, а також актуальної пропозиції, установ і організацій, що діють в інтересах протидії дискримінації.

САМОСТІЙНІСТЬ КЛІЄНТА
Радник/радниця не приймає рішення за клієнта/клієнтку. Це клієнт/клієнтка самостійно здійснює незалежний вибір.