Strona główna > Projekty > Projekty

Bookmark and Share

Fundusz Solidarności

Anna Dąbrowska (2020-02-06)

Konsorcjum organizacji społecznych działających na rzecz uchodźców i migrantów z dniem 23 stycznia 2020 roku ustanowiło „Fundusz Solidarności” dla migrantów, którzy doświadczyli przemocy. 

Wsparcie ze środków Funduszu mogą uzyskać migranci, którzy doświadczyli na terenie Polski:
  • przemocy wynikającej z popełnienia przeciwko nim czynów motywowanych uprzedzeniami z powodu ich narodowości, etniczności albo religii,
  • wykorzystania pracowniczego albo handlu ludźmi,
  • wypadku przy pracy.

Na przychody Funduszu składają się wpłaty od osób fizycznych lub prawnych, środki przekazane przez organizacje członkowskie Konsorcjum, dotacje uzyskane od podmiotów zewnętrznych oraz inne przychody.

Środki z Funduszu mogą być przeznaczone przede wszystkim na:
  • pokrycie kosztów pomocy medycznej lub interwencji psychologicznej, gdy jej uzyskanie w inny sposób jest niemożliwe, przede wszystkim gdy cudzoziemiec lub cudzoziemka są nieubezpieczeni;
  • pokrycie kosztów ubezpieczenia medycznego;
  • pokrycie kosztów pomocy prawnej – reprezentacji prawnej;
  • wyjątkowo pokrycie innych niezbędnych kosztów związanych z pobytem w Polsce lub powrotem do kraju pochodzenia.
Środki z Funduszu uruchamiane są, kiedy w inny sposób nie można zapewnić finansowania na pokrycie ww. kosztów. Cudzoziemców lub cudzoziemki uprawnione do skorzystania ze wsparcia Funduszu zgłaszają organizacje członkowskie Konsorcjum. 


Regulamin Funduszu Solidarności
Zgłoszenie


Konsorcjum organizacji społecznych działających na rzecz uchodźców i migrantów tworzą:
Amnesty International Polska, Fundacja Centrum Badań Migracyjnych (Migrant Info Point), Fundacja Nasz Wybór, Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polska Gościnność (Chlebem i Solą oraz portal uchodźcy.info), Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Nomada.
Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy