Strona główna > Warto poczytać > Archiwum Opornika > Numer 33/34 (6/7/2008)

Bookmark and Share

PROPOZYCJE WARSZTATÓW

Anna Dąbrowska (2008-07-04)

Strona 8
Więcej fotek w galerii
Poniżej zamieszczamy propozycje warsztatów dla uczniów (i nauczycieli), jakie w swojej ofercie mają różnego rodzaju organizacje.
Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia związane z historią, prawami człowieka, edukacją ekologiczną.
Lista jest wciąż uzupełniania. Jeśli wiesz o jakiejś ciekawej inicjatywie edukacyjnej, które jeszcze tu nie ma, pisz: opornik@ao.lublin.pl


Stowarzyszenie Homo Faber
Edukacja

Większość projektów znajduje później odzwierciedlenie w warsztatach i zajęciach, jakie proponujemy lubelskim szkołom (gimnazjom i liceom). Staramy się przez pryzmat własnych doświadczeń i wiedzy wyniesionych ze zrealizowanych projektów, opowiadać o historii miejsca, w którym mieszkamy. Od dwóch lat biegamy po szkołach. Od dwóch lat prowadzimy też kilkumiesięczne warsztaty w małych miasteczkach na Lubelszczyźnie. I wciąż nam wychodzi!
Oto nasze propozycje:
- Pakiet: cykl czterech warsztatów o najnowszej (od dwudziestolecia międzywojennego do 1989 roku) historii Lublina.
- Warsztaty: prowadzimy też cykl warsztatów długofalowych (przynajmniej półrocznych) o wielokulturowości. Efektem spotkań jest wspólne zmierzenie się z historią danego miejsca i stworzenie czegoś fajnego (film, przedstawienie itp.).
- Działania z Ośrodkiem "Brama Grodzka - Teatr NN": jeśli nie masz pomysłów, nie wiesz, jak się do tego zabrać, nie masz przekonania, że warto - proponujemy zaangażowanie się w realizowane już działania.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Programy edukacyjne

Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest w Europie jedną z najbardziej doświadczonych i profesjonalnie działających organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka. Od 2007 r. mamy status konsultatywny przy Radzie Społeczno Gospodarczej ONZ (ECOSOC).
Programy edukacyjne:
- Czytelnia / Centrum Dokumentacji i Informacji
- Klinika 42
- Klinika Niewinność
- Szkoła Praw Człowieka
- Warsztaty Dziennikarskie Młodych POLIS
- Warsztaty praw człowieka dla studentów
- Wirydarz

Edukacja publiczna
- Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie
- Prawa człowieka w Tybecie

Gender Studies
Studia podyplomowe

Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki dostarczają interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu społeczno-kulturowej tożsamości płci, ukazywanej z perspektywy literaturoznawstwa, teorii sztuki, lingwistyki, historiografii, antropologii, socjologii i psychologii. Poddając krytycznej analizie dotychczasowe przekonania na temat „natury” człowieka, Gender Studies kierują swą uwagę w stronę tego, co dotąd przemilczane, wypierane czy usuwane ze sfery kultury, nauki, społeczeństwa; przełamując stereotypy związane z kobiecością i męskością, przedstawiają alternatywne projekty identyfikacyjne - "wolności od tożsamości" i "wolności do tożsamości".
Na program studiów złożą się zajęcia m.in. z historii ruchu kobiecego i feminizmu, teorii gender i queer, krytyki i historii literatury oraz sztuki, lingwistyki feministycznej, teologii feministycznej.
Zajęcia prowadzić będą najwybitniejsi specjaliści w tych dziedzinach:
Katarzyna Bratkowska, Paweł Dybel, Agnieszka Graff, Inga Iwasiów, Tomasz Kitliński, Krystyna Kłosińska, Paweł Leszkowicz, Joanna Mizielińska, Anna Nasiłowska, Katarzyna Sierakowska, Kazimiera Szczuka, Magdalena Środa, Ewa Toniak.

Grupa edukatorów seksualnych "Ponton"
Cele

Nieformalna grupa wolontariuszy działających przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Działania to przede wszystkim tzw. edukacja równieśnicza oraz poradnictwo dla młodzieży w sprawach dojrzewania, antykoncepcji i zdrowia reprodukcyjnego.
Chodzą do gimnazjów i liceów organizując pogadanki na temat antykoncepcji i profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową. Grupa jest otwarta na chętnych w wieku 18-30 lat, którzy mają ochotę zaangażować się i poświęcić wolny czas dla swoich rówieśników.

Amnesty International - grupa lubelska
O prawach człowieka
Warsztaty i scenariusze zajęć

Amnesty International definiując edukację o prawach człowieka podkreśla, że edukacja o prawach człowieka to różnorodne działania, mające na celu przekazywanie wiedzy o tych prawach i zachęcanie do działalności w ich obronie. Edukacja o prawach człowieka jest procesem, który w dłuższym okresie, ma zmieniać postawy i zachowania. Rozwijanie świadomości praw człowieka może być pierwszym krokiem w realizacji takich działań edukacyjnych.

Edukacja o prawach czlowieka to:
- przekazywanie wiedzy o katalogu praw człowieka i praw dziecka, o międzynarodowych i krajowych dokumentach
dotyczących ich ochrony, o metodach dochodzenia swoich praw a także o przypadkach łamania praw człowieka na
całym świecie.
- rozwijanie umiejętności takich jak praca w grupie, rozwiązywanie konfliktów, zbierania i posługiwania się informacjami
na temat praw człowieka oraz ocenianie skutków własnych działań.
- kształtowanie postaw tolerancji, empatii, otwartości, szacunku dla niepowtarzalności i odmienności innych osób,
postępowanie zgodne z wyznawanymi wartościami i przekonaniami oraz współodpowiedzialność za przestrzeganie
praw człowieka.

Otwarta Rzeczpospolita, stowarzyszenie przeciw antysemityzmowi i ksenofobii
Sfera edukacji

Warsztaty Stowarzyszenia OTWARTA RZECZPOSPOLITA są propozycją przemyślenia na nowo idei i pojęć, którymi posługujemy się na co dzień: demokracji, równości, wolności, tolerancji, patriotyzmu. Warsztaty składają się z czterech sesji po 90 minut każda; można je przeprowadzić w ciągu jednego dnia. Plan:

Społeczeństwo obywatelskie - podstawowe pojęcia

Czy w społeczeństwie obywatelskim wszystko wolno? Jakie działania są w demokracji zabronione i dlaczego? Czy demokracja to jedna z nowoczesnych ideologii? Co to jest sfera publiczna i co to znaczy, że szkoła jest instytucją publiczną? Czy publiczna szkoła ma za zadanie budować tożsamość uczniów? Jakie są społeczne i polityczne konsekwencje pozytywnej i negatywnej odpowiedzi na to pytanie?

Symboliczne centrum polskości - tworzymy plan lekcji polskiego
Jakie miejsce wyznaczamy mniejszościom narodowym i religijnym podejmując w szkole kwestię patriotyzmu?

Uparte stereotypy, czyli jak zbijać antysemickie argumenty
Czy Żyd to obywatel i co z tego wynika? Czy antysemityzm bierze się z postępowania Żydów, czy raczej o postępowaniu Żydów da się mówić tylko z perspektywy antysemityzmu? Czy Żydzi i państwo Izrael to jedno i to samo?

Czy trzeba bronić większości? - plan lekcji uważnego czytania gazet
Czy tolerancja ma granice? Czy tradycyjne formy życia są wartością samą w sobie? Czy większość może bronić swoich praw tak samo, jak robią to mniejszości?

Na stronie znaleźć można opracowane programy edukacyjne oraz analizę podręczników z języka polskiego, WOSu, historii  przystosowanie do życia w rodzinie.

niepełnosprawni.pl
Edukacja

W dziale:
- blaski i cienie nauczania integracyjnego, praw niepełnosprawnych uczniów oraz inne teksty opracowane przez specjalistów z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
- pełna baza szkół, przedszkoli oraz placówek ponadgimnazjalnych specjalnych oraz integracyjnych we wszystkich województwach w kraju;
- propozycje kursów i szkoleń przygotowanych z myślą o osobach niepełnosprawnych, dzięki którym można podnieść swoje kwalifikacje i doskonalić umiejętności np. pracy z komputerem;
- specjalne ankiety dotyczące przystosowania szkół średnich i wyższych do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyniki ankiet, które zostały także rozdane pełnomocnikom uczelni ds. osób niepełnosprawnych;
- razem w naszej szkole - program edukacyjny dla gimnazjów;
- razemw  szkole - program dla szkół ponadgimnazjalnych.

Państwowe Muzeum na Majdanku
Oferta edukacyjna

Działalność pedagogiczna PMM nawiązuje do teorii pedagogiki pamięci, która postuluje, aby obcowanie z historią miało charakter aktywny. Najbardziej pożądanymi formami aktywnego obcowania z przeszłością w muzeach-miejscach pamięci są przede wszystkim dni studyjne, warsztaty historyczne i programy oparte na edukacji metodą projektów.
Wizyta w miejscu pamięci powinna odbywać się na zasadzie całkowitej dobrowolności, a uczestnicy projektów muszą świadomie podjąć decyzję o przyjeździe do muzeum, określić swoje motywacje i oczekiwania związane z planowanym programem.
Ważną rolę w przygotowaniu, realizacji i podsumowaniu programów edukacyjnych odgrywają nauczyciele i opiekunowie grup. Ich aktywny udział w projekcie powinien obejmować merytoryczne przygotowanie uczestników do wizyty w muzeum, omówienie i zaplanowanie z pracownikami Działu Edukacji przebiegu programu, dostosowanie go do zainteresowań, oczekiwań oraz możliwości intelektualno-emocjonalnych uczniów, a po jego zakończeniu dokonanie ewaluacji całego przedsięwzięcia.
Aktywne formy edukacji historyczno-obywatelskiej kierowane są do uczniów gimnazjów, którzy ukończyli 14 rok życia, uczniów szkół średnich, studentów, a także do pedagogów i osób zainteresowanych metodyką i dydaktyką edukacji historycznej w miejscach upamiętniania.
Zajęcia, w grupach do 30 osób, prowadzone są na wystawie historycznej, w pracowni edukacyjnej, w archiwum, bibliotece, a także w barakach mieszczących instalacje multimedialne. Muzeum udostępnia uczestnikom programów materiały archiwalne, literaturę specjalistyczną i relacje świadków. Organizuje również projekcje filmów dokumentalnych oraz spotkania z byłymi więźniami Majdanka.

PMM organizuje:
- Dzień studyjny dla młodzieży szkół gimnazjalnych
- Zwiedzanie z aktywnym udziałem młodzieży szkół średnich i studentów
- Warsztaty historyczne (kilkudniowe)
- Międzynarodowe projekty edukacyjno-historyczne
- Seminaria edukacyjne dla nauczycieli

Muzeum - Miejsce Pamięci w Bełżcu
Działalność edukacyjna

Działalność edukacyjna Muzeum prowadzona jest wśród uczniów szkół gimnazjalnych oraz młodzieży szkół średnich i wyższych. Działalność edukacyjna i oświatowa ma na celu przedstawienie i uświadomienie młodzieży o potwornej zbrodni jaka się dokonała na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, gdzie jedni ludzie byli zdolni mordować innych tylko dlatego, że ci drudzy mieli inna kulturę , religię, język, historię, sposób bycia i zachowania się.

Oferta edukacyjna to:
- oprowadzanie grup młodzieży szkolnej po Pomniku - Muzeum w Bełżcu. Pomnik obejmuje obszar 6 h, na którym symbolika poszczególnych miejsc i elementów nawiązuje do zbrodni jakiej dokonali naziści mordując tutaj pół miliona ludzi w okresie niespełna 7 miesięcy 1942 r.
- oprowadzanie grup młodzieży szkolnej po stałej ekspozycji muzealnej mieszczącej się w budynku Muzeum. Wystawa nowoczesna w formie przekazu historycznego: mapy, teksty, relacje dźwiękowe, tekst mówiony, film, makiety - przybliżają tematykę związaną z zagładą ludności żydowskiej w Europie w czasie rządów nazistów w Niemczech, a później w okresie II wojny światowej. Na tym tle przedstawiona jest historia powstania i funkcjonowania obozu zagłady w Bełżcu;
- współpraca z nauczycielami, wychowawcami, przewodnikami turystycznymi poprzez udzielanie informacji, pomoc w dotarciu do źródeł historycznych związanych z eksterminacją ludności w regionie w okresie II wojny światowej, organizowanie seminariów i sesji popularno - naukowych;
- lekcje muzealne prowadzone przez pracowników merytorycznych Muzeum.

Galeria tolerancji
materiały
Wśród materiałów są te przeznaczone dla rodziców jak i nauczycieli.
W dziale dla rodziców znaleźć można teksty - przykłady, jak rozmawiać z dziećmi na trudne tematy, jak wytłumaczyć im niejasne zagadnienia, wyjaśnić skąd bierze się nienawiść do niektórych grup społecznych, jak reagować na brak tolerancji.
w dziale dla nauczycieli - materiały pomocnicze dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz dla nauczycieli, którzy chcą edukacji wolnej od ideologii, za to otwartej na różnorodność i uczącej tolerancji i harmonijnego współżycia ze wszystkimi grupami dyskryminowanymi z racji płci, pochodzenia rasowego lub etnicznego, religii lub wyznania, niepełnosprawności, wieku czy orientacji seksualnej. Materiały te stanowią gotowe konspekty, które można wykorzystać np. na lekcjach wychowawczych, aby odpowiedzieć na pytania nurtujące uczniów, nawiązać do aktualnych kampanii społecznych itp.

Polska Akcja Humanitarna
Edukacja Humanitarna

Od 1993 roku Edukacja Humanitarna jest integralną częścią działalności Polskiej Akcji Humanitarnej. Zorganizowano m.in. I Parlament Dziecięcy w 1994 r., akcję wysyłania kartek „Gołąbek Pokoju” z przesłaniem pokoju dla dzieci w Bośni, wysyłkę „Paczek Pokoju” przygotowanych przez polskich uczniów dla uczniów z Sarajewa. Wystawy o pomocy humanitarnej i uchodźcach pokazywano w wielu szkołach. Tworzono też młodzieżowe Kluby PAH – członkowie klubów uczestniczyli w akcjach Fundacji oraz organizowali pomoc na rzecz własnych społeczności.
Odbiorcami projektów są młodzi ludzie, szkoły i nauczyciele. Wolontariusze prowadzą zajęcia dla dzieci i młodzieży (Od marca 1999 roku Polska Akcja Humanitarna prowadzi ogólnopolską sieć trenerów-wolontariuszy, którzy w kilkunastu miastach organizują i prowadzą zajęcia z młodzieżą na temat tolerancji, praw człowieka, pomocy uchodźcom, pomocy humanitarnej i pracy wolontarystycznej), szkoły ze wsparciem PAH realizują projekty edukacyjne, np. Szkoła Humanitarna (projekt ten opiera się na ścisłej współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców. Uczniowie otrzymują do wyboru szereg zadań, dzięki którym przyswajają sobie kluczowe pojęcia z zakresu praw człowieka oraz roli, jaką odgrywają one w życiu każdego z nas) czy Szkoła Globalna (to program z globalnej edukacji rozwojowej, do którego może zgłosić się każda polska szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna).
Szkoła Globalna pomaga dostrzec, jak niewielkie zmiany w codziennym funkcjonowaniu szkół mogą mieć pozytywny wpływ na życie w krajach biedniejszych.
Kraje uczestniczące w programie: Austria, Czechy, Malta, Polska, Słowacja, Wielka Brytania oraz partner z Południa - Tajlandia.).
PAH szkoli nauczycieli i udostępnia materiały edukacyjne. Wydajemy także pismo „Pomagamy”.

Stowarzyszenie Jeden Świat
Programy edukacyjne

Stowarzyszenie wysyła przez Wydział Oświaty informację o Programie do szkół średnich, informując o możliwości zaproszenia do szkoły wolontariuszy, którzy poprowadzą lekcje w wybranym temacie (uchodźcy, prawa człowieka, mniejszości).
Wolontariusze idący na daną lekcję przygotowują odpowiednie materiały i wpisują się na listę rejestrującą ilość przeprowadzonych zajęć w ramach Programu.
Do końca 2003 roku w lekcjach uczestniczyło ok. 8000 uczniów, głównie ze szkół poznańskich. Dokładna liczba jest trudna do podania ze względu na nieprecyzyjnie prowadzone statystyki w początkowym okresie Programu.

Na stronie znajdują się również gotowe scenariusz lekcji (o prawach człowieka, mniejszościach).

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "KLANZA" - oddział lubelski
Oferta szkoleniowa

KLANZA jest instytucją pozarządową skupiającą osoby zainteresowane ożywieniem procesu dydaktyczno - wychowawczego w pracy z grupą poprzez stosowanie aktywizujących metod opartych na pedagogice zabawy.
Swoją ofertę kieruje do nauczycieli przedszkoli, nauczycieli nauczania początkowego, szkół podstawowych, i gimnazjów, nauczycieli muzyki, tańca i plastyki, pedagogów szkolnych, wychowawców świetlic, internatów, pedagogów pracujących z osobami niepełnosprawnymi, animatorów kultury, pracowników socjalnych, katechetów i liderów grup dziecięcych i młodzieżowych.
Metody aktywizujące prezentowane na warsztatach przez animatorów KLANZY mogą pomóc w nauczaniu zintegrowanym i blokowym, budowaniu programów i autorskich innowacji programowych, przeniesieniu akcentu z oceniania na informację zwrotną, wewnątrzszkolnym szkoleniu nauczycieli.

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
Program edukacyjny "Przywróćmy Pamięć"

W ramach projektu "Przywróćmy Pamięć" uczniowie gimnazjów i szkół średnich odkrywają wielokulturową historię swojej miejscowości, zbierają informacje i dokumenty związane z obecnością Żydów w ich miejscowości i regionie, przeprowadzają wywiady ze starszymi mieszkańcami, fotografują i opisują zachowane zabytki.
Poznają tradycję i kulturę żydowską, aby lepiej zrozumieć losy polskich Żydów oraz wykorzystać tę wiedzę w szukaniu odpowiedzi na pytania o wartości uniwersalne: wolność słowa, sprawiedliwość, odpowiedzialność, dobroczynność
Opiekują się cmentarzem żydowskim, porządkują go, fotografują macewy, rekonstruują jego historię.
Projektują i wydają ulotki w wielokulturowym dziedzictwie miejscowości. Robią przedstawienia, prace plastyczne, oprowadzą innych po żydowskich zabytkach, organizują dyskusje na temat praw człowieka.

Żydowskie Stowarzyszenie "Czulent"
projekt edukacyjny

Od 2006 roku Czulent realizuje Projekt Edukacyjny “Spotkania w Polin”. Jednym z celów Stowarzyszenia jest działanie na rzecz poznania i dialogu pomiędzy Żydami i Polakami, oraz edukacja w zakresie tradycji i kultury żydowskiej.
Projekt edukacyjny, skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, zakłada przekazywanie informacji o tradycji, kulturze i religii żydowskiej, ale również pewnych podstaw z zakresu edukacji międzykulturowej i życie w społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo, rasowo, religijnie.
W ramach projektu oferuje młodzieży dwa warsztaty:
"Poznajemy się. Mniejszości etniczne i narodowe w Polsce: tożsamość, stereotypy i uprzedzenia oraz jak nie wpaść w ich pułapkę" oraz warsztat "Blisko, obok nas. Kultura i tradycja żydowska w Polsce i twoim mieście". Pierwsze zajęcia mają na celu przekazanie podstawowych informacji o mniejszościach etnicznych i narodowych, ich obecności w Polsce oraz o tym jak odróżnić stereotyp czy mit od faktu dotyczącego jakiejś grupy społecznej, dzięki czemu młodzi ludzie nabywają podstawowych kompetencji kulturowych potrzebnych do życia w społeczeństwie wielokulturowym.
Drugie warsztaty poświęcone są tradycji, historii, religii i kulturze żydowskiej, często w nawiązaniu do przypadających w danym czasie świąt czy innych ważnych dla społeczności wydarzeń. Warsztaty te obejmują następujące tematy:

1.Żydowskie święta religijne
2.Symbole judaizmu
3.Co to znaczy: Koszer?
4.Alfabet - jidysz i hebrajski
5.Obyczajowość i tradycja świecka - Żydowski dom, żydowska rodzina
6.Tożsamość żydowska - czym jest, jak powstają stereotypy?
7.Żydowska historia Twojej okolicy
8. Żydzi dzisiaj - społeczność żydowska i żydowskie życie w Polsce i na świecie.

Zajęcia uzupełniane są o dodatkowe elementy szczególnie interesujące daną grupę lub związane z profilem szkoły - na przykład zajęcia kulinarne czy naukę tańca i piosenek.
Każde spotkanie to również okazja do rozmowy, zadawania pytań, poznania siebie nawzajem.


Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
Warsztaty dla nauczycieli

Pracownicy OBEP prowadzą szkolenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Celem warsztatów przedmiotowo-dydaktycznych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W ramach zajęć, w części teoretycznej odbywają się wykłady, natomiast w części praktycznej szkolenia. Podczas warsztatów nauczyciele pracują ze źródłem pisanym, ikonograficznym, wykazują się umiejętnościami pisania scenariuszy lekcji, zastosowania różnorodnych metod nauczania w oparciu o materiały zawarte w pakiecie. Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego. Jednocześnie przekazujemy każdej reprezentowanej szkole egzemplarz pakietu edukacyjnego do szkolnej biblioteki.

Pakiety edukacyjne obejmują tematy:
- Polskie Państwo Podziemne 1939-1941
- Stosunki polsko-ukraińskie 1939-1947
- Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej
- Auschwitz. Pamięć dla przyszłości
- Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński
- Czerwiec 76 - krok ku wolności
- Stan wojenny

Inochodziec - Klub Imprez na Orientację
Szkolny program InO

Program imprezy obejmuje m.in.:
- zajęcia z instruktorem
- ćwiczenia z czytania mapy, topografii i orientacji w terenie
- naukę podstaw zasad obowiązujących w InO i samodzielne przejście części trasy przez uczestników
- ognisko z kiełbaskami
- pamiątkowe mapy i potwierdzenia udziału w imprezie (dla każdego z uczestników!)
- prezentacje rezerwatu przyrody "Stasin" lub zbiornika Zalew Zemborzycki

Można również dostosować program do indywidualnych potrzeb (np. stworzyć specyficzne, nietypowe mapy dla zaawansowanych, przeprowadzić imprezę w innym niż powyżej zaproponowane miejsce, dostosować długość trasy do wieku i możliwości uczestników).
Impreza taka to możliwość przeprowadzenia terenowych zajęć rozszerzających i ugruntowujących wiedzę z przyrody, geografii, biologii i przysposobienia obronnego.
Instruktorami na imprezach są doświadczone osoby posiadające uprawnienia w zakresie turystycznych Imprez na Orientację- Organizatorzy i Przodownicy InO PTTK.

Centrum Kultury w Lublinie
Pracownia Słowa

Pracownia Słowa istnieje od 2000 roku. Gromadzi młodzież, studentów i dorosłych (m.in. nauczycieli i instruktorów) zainteresowanych propagowaniem kultury języka polskiego, uprawianiem sztuki recytacji, poprawnym mówieniem. Głównym celem Pracowni jest doskonalenie warsztatu "żywego słowa"; opracowywanie i przygotowanie spektakli i wieczorów poetyckich oraz spotkań autorskich. Twórcą Pracowni jest Anna Krawczyk.

Warsztaty Literackie
Cykliczne, otwarte spotkania skierowane do osób piszących, zainteresowanych twórczością literacką, mające na celu analizę tekstów poetyckich i prozatorskich uczestników. Spotkanie prowadzi Arkadiusz Bagłajewski, krytyk, redaktor naczelny kwartalnika literackiego KRESY.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
Izba Drukarstwa
Dla zwiedzających

Podczas zwiedzania grupa będzie miała możliwość wybrania jednego z tematów
- historia druku i drukarstwa,
- jak powstawała kiedyś gazeta, książka,
- techniki druku,
- historia papieru,
- introligatorstwo - proces tworzenia książki z zadrukowanych arkuszy papieru,
- historia pisma łacińskiego.

Warsztaty
Zajęcia warsztatowe mają wzbogacić i uzupełnić zwiedzanie ekspozycji. Będą też szansą na osobiste spotkania z ginącymi zawodami: zecera, drukarza, introligatora. W czasie warsztatów ich uczestnicy będą mogli:
- poznać techniki druku wypukłego (linoryt typografia), wykonać matryce i wydrukować grafikę,
- złożyć krótki tekst czcionkami i tłoczyć na starej prasie,
- poznać technikę kaligrafii.

Trasa podziemna
Dla zwiedzających

Lubelskie Podziemia to trasa o charakterze turystyczno-edukacyjnym. Spacer zabytkowymi piwnicami staromiejskimi, który już sam w sobie dostarcza emocji zwiedzającym, jest jednocześnie wędrówką w historię miasta i jego zagospodarowania przestrzennego. Historię tę przybliża unikalny cykl pięciu makiet ukazujących poszczególne fazy rozwoju Lublina. Część z nich zostało wykonanych przez niepełnosprawną młodzież w ramach specjalnej terapii. Dobór makiet dokonany został w oparciu o rozwój umocnień i fortyfikacji miasta.
Dodatkowe makiety i rysunki umieszczone w podziemiach ilustrują z kolei historię architektoniczną ratusza miejskiego, czyli późniejszego Trybunału.
Punktem kulminacyjnym podziemnej wędrówki jest jednak multimedialna wizualizacja (światło, dźwięk, ruch) wielkiego pożaru Lublina, który wybuchł dnia 2 czerwca 1719 roku.

Regionalne Centrum Wolontariatu - oddział Lublin
Strona główna

Interaktywna baza wolontariuszy i placówek, dzięki której można znaleźć odpowiednie dla siebie miejsce pracy wolontarystycznej. Jest to pierwsze w Polsce - swoiste Internetowe Pośrednictwo Wolontariatu.
Na stronie także:
- abc wolontariatu
- podstawowe pojęcia
- szkolenia
- akty prawne, ubezpieczenia, umowy etc.
- sieć centrów wolonatriatu

Warto zaglądać:
Multikulti - Portal o tolerancji i różnorodości
Kuartorium Oświaty oddział w Lublinie
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Freedom
Scenariusze zajęć z zakresu ekologii
Nauka i edukacja
Kampania Przeciw Homofobii
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
Feminoteka
Centrum Praw Kobiet
Federacja na rzecz kobiet i planowania rodziny
Fundacja oŚKa
Etnosfera
Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy