Strona główna > Warto poczytać > Archiwum Opornika > Numer 17 (2/2006)

Bookmark and Share

13.12

Piotr Skrzypczak (2006-07-15)

W związku z przypadającą w tym roku 25 rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego Akademia Obywatelska posta-nowiła przygotować projekt o nazwie "13.12 - rówieśnicy" - swoistą kontynuację akcji wagon.lublin.pl.
Celem projektu jest promocja aktywności obywatelskiej. Chcemy osiągnąć to poprzez przybliżenie młodym ludziom, czym był dla Polaków stan wojenny. Robimy to na konkretnych przykładach. Tak, by młodych zainteresować, a jednocześnie uciec od schematu: akademia, kwiaty, odczyt. Co ważne - chcemy młodych zaktywizować. To jest ich projekt, przez nich realizowany
Od kilku miesięcy spotykamy się z ludźmi, których młodość wypadła w okresie stanu wojennego, którzy mieli wtedy 15, 16 czasem dwadzieścia lat. I byli aktywni. Słuchamy ich, rozmawiamy, pytamy. A potem tworzymy pary: młody '81 (czyli ten ze stanu wojen-nego) i młody '06 (czyli jego współczesny "rówieśnik").
Jednak same spotkania "rówieśników" to tylko punkt wyjścia projektu. Wszystkie będą szczegółowo dokumentowane (rejestracja au-dio i wideo). Dzięki temu będzie można uchwycić podobieństwa i różnice w życiu młodych i aktywnych ludzi żyjących obecnie i w latach 1981 - 1983.
Kulminacja projektu odbędzie się 13 grudnia 2006 roku. Wtedy przedstawimy efekty pracy. Zaprezentujemy książkę, opisu-jącą kilka miesięcy działań - jej treść będzie próbą konfrontacji życia młodych ludzi z życiem ich rówieśników sprzed 25 lat. Tego dnia odbędzie się także premiera filmu dokumentalnego oraz dokumentu radiowego. Uczestnicy warsztatów teatralnych zaprezen-tują spektakl zainspirowany rozmowami "rówieśniczych" par.
Projekt nie zakończy się jednak 13 grudnia. Będzie doskonałym narzędziem do prowa-dzenia zajęć w szkołach na temat lat "Solidarności" i stanu wojennego. Najważniejsze, że nie wygłaszany ex cathedra, ale przez i dla ludzi w wieku szkolnym.