Strona główna > Projekty > Zrealizowane > Historie z fotografii > Wersja polska

Bookmark and Share

Bibliografia

(2011-12-27)

Poniżej przedstawiamy propozycje lektur, które mogą być przydatne przy prowadzeniu podobnych projektów.

Publikacje internetowe

Excursion to the past – teaching for the future: Handbook for teachers
Red. J. Ambrosewicz-Jacobs, L. Hońdo, Dlaczego należy uczyć o Holokauście, Kraków 2005
R. Kuwałek, W. Wysok, Lublin: Jerozolima Królestwa Polskiego, Lublin 2001 - publikacja dostępna na stronie Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
T. Radzik, Lubelska dzielnica zamknięta, Lublin 1999 - publikacja dostępna na stronie Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Publikacje papierowe

Z. Bauman, Nowoczesność i Zagłada, Kraków 2009
B. Bruneteau, Wiek ludobójstwa, Warszawa 2005
Red. P. Czapliński, E. Domańska, Zagłada – współczesne problemy rozumienia i przedstawiania, Poznań 2009
Red. A. Dąbrowska, Światła w ciemności Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Relacje, Lublin 2008
A. Eisenbach, Hitlerowska polityka zagłady Żydów, Warszawa 1961
J. C. Friedman, The Routledge history of the Holocaust, London; New York: Routledge 2011
T. Kranz, Eksterminacja Żydów na Majdanku i rola obozu w realizacji „Akcji Reinhardt”, „Zeszyty Majdanka” 2003, T. XXII
Red. I. Krzemiński, Antysemityzm w Polsce i na Ukrainie. Raport z badań, Warszawa 2004
R. Kuwałek, Żydzi lubelscy w obozie koncentracyjnym na Majdanku, „Zeszyty Majdanka” 2003, T. XXII
Red. B. Machul-Telus, U. Markowska-Manista, L. M. Nijakowski, Krwawy cień genocydu. Interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem, Kraków 2011
M. I. Midlarsky, Ludobójstwo w XX wieku, Warszawa 2010
A. Milchman, A. Rosenberg, Eksperymenty w myśleniu o Holokauście: Auschwitz - nowoczesność i filozofia, Warszawa 2003
J. Muchowski, Historyka Shoah: problematyka przedstawiania katastrof historycznych, Warszawa 2006
L. Poliakov, Historia antysemityzmy, T. 2, Epoka nauki, przekł. A. Rasińska-Bóbr, O. Hedemann, Kraków 2008
T. Radzik, Portret historyczny, „Scriptores” nr 1/2003 (27)
Red. J. Zętar, E. Żurek, S. Żurek, Żydzi w Lublinie – Żydzi we Lwowie. Miejsca – Pamięć - Współczesność, Lublin 2006
S. Zgliszczyński, Antysemityzm po polsku, Warszawa 2008
Red. A. Żbikowski, Polacy i Żydzi . Nauczanie o Holokauście w perspektywie ośmiu wieków dziejów Żydów w Polsce. Poradnik dla nauczyciela, Warszawa 2008


Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy