Strona główna > Projekty > Zrealizowane > Historie z fotografii > Wersja polska > Prezentacje

Bookmark and Share

Antysemityzm

(2012-06-11)


Fot. Paulina Szeliga
Więcej fotek w galerii

Badania prowadzone pod kierownictwem Ireneusza Krzemińskiego pokazują, że w ciągu dziesięciu lat, odsetek osób o wyraźnie antysemickich poglądach wzrósł o 10% - z 17% do 27% i o 5% obniżył się odsetek osób w jasny sposób odrzucających odpowiedzi antysemickie. Zmniejszył się również odsetek braku odpowiedzi – na przestrzeni lat opinie stały się bardziej wyraźne, ludzie wyzbyli się problemów z deklaracją swoich poglądów. Autor badań, w pocieszającym tonie, zaznacza, że przy próbach stawiania pytań słabiej sprecyzowanych, nie dotyczących Żydów bezpośrednio – odpowiedzi antysemickie ujawniały się znacznie rzadziej. Ma to być dowód, że poglądy nie pociągają za sobą akcji, że antyżydowskie przekonania są głęboko ukryte, że nie są równoznaczne z manifestowaniem ich w jakikolwiek widoczny sposób.
Autor badań rozpatrywał problem antysemityzmu pod wieloma kątami – biorąc pod uwagę wiarę, praktyki religijne, miejsce zamieszkania, wykształcenie i wiek. Dwa ostatnie czynniki były najbardziej ważące. Wyniki dotyczące antysemityzmu tradycyjnego były raczej zgodne z przewidywaniami (największy odsetek wśród ludzi wierzących, słabo wykształconych, starszych, mieszkających na wsi), zaskakując tylko faktem, że jego odsetek na przestrzeni dziesięciu lat praktycznie w ogóle się nie zmienił (2 w dwustopniowej skali – z 11.5% do 11.6%).
Najbardziej różnicującą poziom antysemityzmu zmienną jest wiek – ważniejszym niż wiara czy wykształcenie. Młodsi badani nie tylko nie deklarują niechęci wobec Żydów, ale również przeciwstawiają się jej. Tendencja ta staje się jeszcze wyraźniejsza w badaniach przeprowadzonych w 2002 roku. Wciąż jednak średnia antysemityzmu nowoczesnego dla badanych w wieku 18-24 lat wynosił 1.3353 (przy średniej populacji 1.8783 i 2.1835 dla osób w wieku >59).

Antysemityzm w Polsce i na Ukrainie: raport z badań, red. I. Krzemiński,  Warszawa 2004

Skład grupy: Justyna Daniło, Kornelia Jaroć, Aleksandra Kozak, Karolina Lenartowicz, Inga Łopuszyńska, Paulina Szeliga, Maciej Ścibisz, Magdalena Wiśniewska


Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy