Strona główna > Projekty > Zrealizowane > Wyprawka

Bookmark and Share

EdycjeWyprawki realizujemy od 2010 roku. Do tej pory pojechało z nami blisko 400 dzieci z Lubelskiego i Podkarpackiego.


Edycja 2010
Zdjęcia z pierwszej wyprawy tutaj.
Zdjęcia z drugiej wyprawy tutaj.
Zdjęcia z trzeciej wyprawy tutaj.

W tej edycji dzieci odwiedziły: 
- Monaster św. Onufrego w Jabłecznej, jeden z pięciu prawosławnych monasterów męskich na terenie Polski;
- cmentarz tatarski (muzułmański) w Studziance z XVIII wieku;
- Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzyrzecu Podlaskim, która od lat realizuje projekty związane z odkrywaniem żydowskiej przeszłości Międzyrzeca;
- Kock, w którym istnieje makieta wykonana przez młodych ludzi zafascynowanych historią swojego miejsca, miejsca, które przez lata było jedym z najważniejszych ośrodków chasydyzmu w Polsce.

Wycieczki odbyły się dzieki wsparciu europosłanki profesor Leny Kolarskiej-Bobińskiej.


Edycja wiosna 2011
Zdjęcia z pierwszej wyprawy tutaj.
Zdjęcia z drugiej wyprawy tutaj.
Zdjęcia z trzeciej wyprawy tutaj.

W tej edycji dzieci odwiedziły:
- cerkiew prawosławna w Hrubieszowie, jedną z dwóch w Europie cerkwii z 13 kopułami,
- cmentarz ukraiński w Wereszynie,
- Prehoryłe, gdzie odbył się warsztat śpiewu
- Grabowiec, gdzie w 1964 zatrzymano cygańskie tabory,
- odbyła się także gra terenowa w przestrzeni Wojsławic.

Wycieczki odbyły się dzieki wsparciu europosłanki profesor Leny Kolarskiej-Bobińskiej.


Edycja jesień 2011
Zdjęcia z pierwszej wyprawy tutaj.
Zdjęcia z drugiej wyprawy tutaj.

W ramach tej edycji dzieci odwiedziły:
- cerkiew prawosławną w Tomaszowie Lubelskim
- cmentarz greckokatolicki w Korczminie
- kirkut w Lubaczowie
- odbyła się także gra terenowa w przestrzeni Tomaszowa.

Wycieczki odbyły się dzięki wsparciu Fundacji PZU (w ramach projektu "Nadbużańskie historie").


Edycja wiosna 2012
Zdjęcia z pierwszej wyprawy tutaj.
W tej edycji dzieci odwiedziły:
- cerkiew greckokatolicką w Radrużu
- cmentarz w Bruśnie
- odbyła się także gra terenowa w przestrzeni Wielkich Oczu.

Wycieczka odbyła się w ramach projektu ....


Edycja zima 2013
Zdjęcia z pierwszej wyprawy tutaj.
W tej edycji dzieci odwiedziły:
- żeński Monaster w Turkowicach
- cmentarz greckokatolicki w Korczminie
- Załuże, gdzie odbył się warsztat śpiewu
- odbyła się także gra terenowa w przestrzeni Wielkich Oczu.

Wycieczka została sfinansowana ze środków własnych stowarzyszenia Homo Faber (z 1%).


Edycja lato 2013
Zdjęcia z pierwszej wyprawy tutaj.
- cerkiew prawosławna w Hrubieszowie, jedną z dwóch w Europie cerkwii z 13 kopułami,
- cmentarz ukraiński w Wereszynie,
- Kryłów, gdzie odbył się warsztat śpiewu
- Grabowiec, gdzie w 1964 zatrzymano cygańskie tabory,
- odbyła się także gra terenowa w przestrzeni Wojsławic.

Wycieczka została sfinansowana ze środków Gminnego Domu Kultury w Cycowie.


Edycja 2014
Zdjęcia z pierwszej wyprawy tutaj.
- prawosławny Monaster św. Onufrego w Jabłecznej z XV wieku, jeden z pięciu prawosławnych monasterów męskich na terenie Polski;
- Muzeum w Białej Podlaskiej, gdzie odbyły się warsztaty ceramiczne z wykorzystaniem wzorów ludowych z regionu; tym samy zaliczyliśmy kwestię "pamiątek z wycieczki ;-) dzieci zrobiły je sobie same!
- Studziankę, gdzie odbyły się zajęcia dotyczące Tatarów - muzułmanów; a zatem było o relgii ale też o życiu spoełczności tatarskiej w Polsce; sercami dzeici zawładnął Łukasz Węda i strzelanie z łuku;
- Kock, w którym rozegraliśmy grę terenową dotyczącą kockich Żydów. Było o cadyku Morgenszternie, odznaczonym Virtuti Militari Berku Joselewiczu, języku jidysz...

Wycieczka odbyła się z funduszy, które Homo Faber pozyskał w ramach 1% w zeszłym roku.


Edycja 2015
Zdjęcia z pierwszej wyprawy
(Paszki i Brzostówiec) tutaj.
- prawosławny Monaster św. Onufrego w Jabłecznej z XV wieku, jeden z pięciu prawosławnych monasterów męskich na terenie Polski;
- Muzeum w Białej Podlaskiej, gdzie odbyły się warsztaty ceramiczne z wykorzystaniem wzorów ludowych z regionu; tym samy zaliczyliśmy kwestię "pamiątek z wycieczki ;-) dzieci zrobiły je sobie same!
- Studziankę, gdzie odbyły się zajęcia dotyczące Tatarów - muzułmanów; a zatem było o relgii ale też o życiu spoełczności tatarskiej w Polsce; sercami dzeici zawładnął Łukasz Węda i strzelanie z łuku;
- Kock, w którym rozegraliśmy grę terenową dotyczącą kockich Żydów. Było o cadyku Morgenszternie, odznaczonym Virtuti Militari Berku Joselewiczu, języku jidysz...

Wycieczka odbyła się z funduszy, które Homo Faber pozyskał w ramach 1% w zeszłym roku.

Zdjęcia z drugiej wyprawy
(Milanów) tutaj.
- Monaster św. Onufrego w Jabłecznej, jeden z pięciu prawosławnych monasterów męskich na terenie Polski;
- warsztaty śpiewu tradycyjnego
- Biała Podlaska - muzeum - warsztaty z ceramiki z wykorzystaniem wzornictwa Południowego Podlasia;
- mizar - cmentarz tatarski (muzułmański) w Studziance z XVIII wieku; odwiedziny u działaczy/ek Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka;
- Kock, jeden z najważniejszych ośrodków chasydyzmu w Polsce (za sprawą cadyka Morgenszterna); gra terenowa.

Wyprawka zrealizowana z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program "Kultura dostępna").

Zdjęcia z trzeciej wyprawy
(Siennica Nadolna) tutaj.
- Cerkiew w Dołhobyczowie, prawosławna;
- warsztaty języka ukraińskiego
- Wereszyn - cmentarz ukraiński w Wereszynie
- Prehoryłe - warsztaty śpiewu tradycyjnego
- Grabowiec - historia osiedlania Ramów na Siedlisku, warsztaty z historii romskiej
- Wojsławice - miasteczko trzech kultur - gra terenowa, zwiedzanie synagogi.

Wyprawka zrealizowana z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program "Kultura dostępna").

Zdjęcia z czwartej wyprawy
(Motwica, Dubica, Dołholiska) tutaj.
- Monaster św. Onufrego w Jabłecznej, jeden z pięciu prawosławnych monasterów męskich na terenie Polski;
- warsztaty śpiewu tradycyjnego
- Sitaniec - muzeum - warsztaty tkackie;
- mizar - cmentarz tatarski (muzułmański) w Studziance z XVIII wieku; odwiedziny u działaczy/ek Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka;
- Kock, jeden z najważniejszych ośrodków chasydyzmu w Polsce (za sprawą cadyka Morgenszterna); gra terenowa.

Wyprawka zrealizowana z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program "Kultura dostępna").

Zdjęcia z piątej wyprawy (Wola Radzięcka) tutaj.
- Cerkiew w Dołhobyczowie, prawosławna;
- warsztaty języka ukraińskiego
- Wereszyn - cmentarz ukraiński w Wereszynie
- Prehoryłe - warsztaty śpiewu tradycyjnego
- Grabowiec - historia osiedlania Ramów na Siedlisku, warsztaty z historii romskiej
- Wojsławice - miasteczko trzech kultur - gra terenowa, zwiedzanie synagogi.

Wyprawka zrealizowana z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program "Kultura dostępna").Edycja jesień 2016

Szkoła Podstawowa w Zaraszowie - zdjęcia tutaj
Trasa:
- Monaster Prawosławny św. Onufrego w Jabłecznej i zwiedzanie cerkwi;
- tereny zielone nad rzeką Bug przy granicy z Białorusią i warsztat śpiewu otwartym głosem;
- Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej z siedzibą w Sitniku i warsztaty tradycyjnego zdobienia;
- mizar (cmentarz tatarski) w Studziance, obiad w siedzibie Stowarzyszenia Studzianka, warsztat strzelania z
tatarskiego łuku i zajęcia plastyczne (dzieci wykonują tradycyjne żydowskie zabawki "drejdle");
- Kock i gra terenowa o kockich Żydach.

Szkoła Podstawowa w Skrzynicach - zdjęcia tutaj
Trasa:
- Sławatycze i zwiedzanie Cerkwi Opieki Matki Bożej;
- tereny zielone nad rzeką Bug i warsztat śpiewu otwartym głosem;
- mizar (cmentarz tatarski) w Studziance, obiad w siedzibie Stowarzyszenia Studzianka, warsztat strzelania z
tatarskiego łuku i zajęcia plastyczne (dzieci wykonują tradycyjne żydowskie zabawki "drejdle");
- Kock i gra terenowa o kockich Żydach.

Szkoła Podstawowa w Łaziskach - zdjęcia tutaj
Trasa:
- Grabowiec i wizyta na Siedlisku, warsztaty o Romach w Gminnym Ośrodku Kultury/ w Siedlisku;
- Wereszyn i cmentarz prawosławny, tam frotażujemy nagrobki i odczytujemy napisy pisane cyrylicą;
- Prehoryłe i warsztat śpiewu tradycyjnego, w Prehoryłem jemy też obiad na terenach rekreacyjnych agroturystyki "Nad
Strugą";
- Hrubieszów i wizyta w cerkwi Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny;
- Wojsławice i gra terenowa o trzech religiach zamieszkujących miasteczko, gry wizyta w synagodze.

Szkoły Podstawowe: Marianka, Czółna - zdjęcia tutaj
Trasa:
- Sławatycze i zwiedzanie Cerkwi Opieki Matki Bożej;
- tereny zielone nad rzeką Bug i warsztat śpiewu otwartym głosem;
- mizar (cmentarz tatarski) w Studziance, obiad w siedzibie Stowarzyszenia Studzianka, warsztat strzelania z
tatarskiego łuku i zajęcia plastyczne (dzieci wykonują tradycyjne żydowskie zabawki "drejdle");
- Kock i gra terenowa o kockich Żydach.

Wyprawki odbyły się dzięki dofinansowaniu Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.