Strona główna > Oferta > Szkolenia

Bookmark and Share

Podstawy praw człowiekaCelem szkolenia jest przybliżenie tematyki związanej z prawami człowieka i wolnościami. W aktywny sposób prowadzimy rozmowę o tym skąd się biorą, kogo chronią, kto może je naruszać. Celem szkolenia jest zrozumienie tej koncepcji, na bazie której funkcjonuje nasze państwo. Ważnym elementem jest omówienie dokumentów zarówno międzynarodowych jak i krajowych, dzięki którym teroria staje się praktyką. Ostatnim elementem jest rozmowa nt. instytucji publicznych i ich roli w ochronie praw człowieka.


Cele szkolenia  |  Metody  | Osoby prowadzące  |  Czas trwania  |  Materiały dodatkowe  |  Odpłatność  |  KontaktCele szkolenia

- przedstawienie idei stojącej za współczesną koncepcją praw człowieka,
- zapoznanie się z teoretycznymi podstawami koncepcji praw człowieka,
- obalenie mitów związanych z prawami człowieka,
- omówienie podstaw prawnych,
- omówienie instytucji stojących na straży przestrzegania praw człowieka.


Metody

Szkolenia prowadzimy metodami aktywnymi. Znając potrzeby grupy staramy się dopasować styl pracy do wieku i doświadczenia osób uczestniczących. Z jednej strony prezentujemy wiedzę, praktyczne rozwiązania, omawiamy problemy, z drugiej słuchamy uczestników/czek. Odwołujemy się do ich doświadczenia. 
Stosujemy wykłady, pogadanki trenerskie, pokazujemy filmy, ale przede wszystkim rozmawiam i pracujemy na konkretnych przypadkach. 
Na zakończenie każda osoba otrzymuje pakiet materiałów ze szkolenia uzupełniony o dodatkowe warte poznania publikacje i filmy.  


Osoby prowadzące

Anna Dąbrowska, więcej...

Piotr Skrzypczak, więcej...

 
Czas trwania

Dostosowujemy czas szkoleń do potrzeb grupy, jej wielkości, doświadczenia. Dlatego też zachęcamy do indywidualnego kontaktu.
Jednocześnie informujemy, że z racji tematu nie podejmujemy się prowadzenia warsztatów krótszych niż 4 godziny lekcyjne.
Jeśli nie dysponują Państwo takim czasem, oferujemy przeprowadzenie wykładu połączonego z dyskusją.
 
 
Materiały dodatokowe

Osoby zainteresowane tematem zachęcamy do zapoznania się z poniższymi publikacjami, pozwalającymi rozszerzyć wiedzę nt. praw człowieka.

Marek Nowicki. Co to są prawa człowieka.

Wiktor Osiatyński. Wprowadzenie do praw człowieka.


Odpłatność

Odpłatność za szkolenie - w zależności od grupy.
Zachęcamy do kontaktu, by indywidualnie omówić szczegóły.


Kontakt

Osoby, instytucje, firmy czy inne podmioty zainteresowane szkoleniami prosimy o kontakt:
Anna Dąbrowska, ad@hf.org.pl.