Strona główna > Programy > Programy - opis > Integracja

Bookmark and Share

Witamy w Lublinie

Anna Dąbrowska (2019-01-22)


Pod tym szyldem w latach 2009 - 2017 realizowaliśmy autorski program integracyjny w Lublinie.

Naszym głównym celem było testowanie i wdrażanie narzędzi służących integracji przyjeżdżających do miasta migrantów i migrantek z lokalną społecznością. Staraliśmy się dać możliwość zarówno cudzoziemcom/kom jak i osobom mającym z nimi najczęstszy kontakt do poznania się i zrozumienia swoich potrzeb. Działania skupione były wokół wsparcia, jakiego potrzebują migranci tuż po przyjeżdzie. Zajmowalismy się pierwszymi krokami. Żeby ułatwić start.

Wiele się od 2009 roku wydarzyło dobrego: powstał Punkt Pomocowy dla Cudzoziemców w Biurze Obsługi Mieszkańców, Grupa Wsparcia Integracji kierowana przez Kancelarię Prezydenat Maista a skupiająca osoby działające na rzecz integracji migrantów/ek. Wyspecjalizowały się organizacje udzielające wsparcia. Zaktywizowały grupy skupiające mniejszości.

A zaczęło się wszystko w 2009 roku od badań Lublin is freindly, podczas których zapytaliśmy uczących się i studiujących w Lublinie cudzoziemców/ki, jak tu trafili, jak im się mieszka w Lublinie, co w mieście stanowi dla nich problem, a co im się podoba? Razem z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta postanowiliśmy sprawdzić, jak czują się zagraniczni studenci w Lublinie i co możemy zrobić, aby czuli się jeszcze lepiej. 

Na podstawie raportu Stowarzyszenie przygotowało pierwszy z cyklu projektów pod szyldem Witamy w Lublinie który rozpoczął się w lipcu 2009 r. To właśnie wtedy uruchomiliśmy punkt informacyjny dla cudzozizemców/ek, który oferował szeroką pomoc z zakresu legalizacji pobytu, wszelkich spraw urzędowych, tłumaczeń procedur i in. Powstała także czterojęzyczna strona. 
W styczniu 2010 roku uruchomiliśmy pierwszy kurs języka polskiego - Zajęcia z Polski(ego) - darmowy, w dwóch grupach zaawanasowania. Aby wspomóc poznanie miasta - oferowaliśmy spacery po Lublinie. Wiele, bardzo wiele się ich odbyło. No i stworzyliśmy legendę - Kapownik, czyli kalnendarz-informator, trójjęzyczną publikację, którą rozdawaliśmy na spotkaniach. 
Z drugiej strony wspierając dialog i zrozumienie wzajemne, nawiązaliśmy współpracę z Komendą Wojewódzką Polcji oraz Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej. Szkoliliśmy ich z praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. Za darmo. 

Witamy w Lublinie 2 (2014-15) i zaproponowane w nim działania stanowiły esencję naszego namysłu nad integracją w mieście. Wiele się nauczyliśmy, więc mieliśmy do zaoferowania nowe rozwiązania. 
Zachęcaliśmy do nauki Polski(ego), pokazywaliśmy i tłumaczyliśmy miasto, odpowiadaliśmy na pytania... Słowem, oprowadzaliśmy po domu.
Z drugiej strony adminiastacji, służbom mundurowym, a także środwisku akademickiemu zaproponowaliśmy szkolenia z praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. Dużo na nich dyskutowaliśmy. Także o tym, czym jest a czym nie jest integracja. Obalaliśmy mity, przyglądaliśmy się stereotypom, definowaliśmy różne obszary życia, w których dość może do dyskryminacji.
Największym sukcesem było otwarcie we wrześniu 2014 roku wspólnie z Urzedem Miasta Lublin Punktu Obsługi Cudzoziemców w Biurze Obsługi Mieszkańców. 

W 2016 roku rozpoczął się Witamy w Lublinie 3 obejmujący działania wokół społeczności migranckich w mieście. Prowadziliśmy blok spotkań prewencyjno-informacyjnych oferując podstawową wiedzę o życiu w mieście. Efektem tych spotkań był wydany w 2017 roku Informator dla migrantów/ek. Kontynuowaliśmy wydawanie Kapownika, zajęcia z języka polskiego, spacery. 

W 2016 roku po raz pierwszy zaprosiliśmy migrantów/tki do wspólnego świętowania Dnia Niepodległości. Show me your Lublin to cykl filmów o żyjących w mieście cudzoziemcach oraz spacer Szeptany Lublin o pierwszym kontakcie z Lubliniem i stanowiskiem 0 na dworcku PKS. 

Jednocześnie wczesną jesienią 2017 zorgalizowałyśmy akcję Wszyscy jesteśmy skądś, udowadniając, jak bardzo różnorodni są mieszkańcy miasta. 

Ostatnim akordem działań pod szyldem Witamy w Lublinie było działanie Polacy Ukraińcy. Witamy w Lublinie. Projekt był odpowiedzią na zaostrzony kurs w polsko-ukraińskim dialogu tak na szczeblu rządowym jak i międzyludzkim. 
Przede wszystki wydaliśmy książkę Polacy ukraińcy. Mity, plotki i fake news'y - 15 tekstów obalających najpopularniejsze i najbardziej krzywdzące mity, stereotypy i plotki pojawiające się w polsko-ukraińskim dialogu.
Poza tym organizowaliśmy spotkania dla studentów o Lublinie - spotkania informujące o mieście, jego historii, najważniejszych postaciach, miejscach, wydarzeniach, kulturze polskiej, a także prezentujące najważniejsze inicjatywy lokalne - społeczne, kulturalne. Działanie zakończyła kolejna osłona spotakania integracyjnego 11 listopada Show me your Lublin. Efekty projektu jeszcze długo będą konsumowane - przed nami spotkania wokół książki i cykl postów obalających mity. 

Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy