Strona główna > Programy

Bookmark and Share

ProgramyStaramy się zmianiać na lepsze naszą lokalną rzeczywistość. Chcemy by wszycy mieszkańcy i mieszkanki Lublina i okolic mogli się cieszyć z życia korzystając w pełni z przysługujących im praw człowieka.

Nasze działania zgrupowane są w trzech, opisanych poniżej, programach. Zdarza się także, że wykraczamy poza te ramy. O wszystkich pojedynczych projektach możesz poczytać tutaj.


ANTYDYSKRYMINACJA INTEGRACJA FILM
Traktowanie kogoś lepiej lub gorzej tylko dlatego, że jest jakiejś płci, że wierzy w coś albo nie wierzy, jest sprawny lub nie, albo urodził/a się w tym czy innym kraju, jest zwyczajnie bez sensu. I wbrew prawu. Wystarczy zajrzeć do Konstytucji, by się o tym przekonać.

Otworzyliśmy pierwszy w Lublinie Punkt Wsparcia Antydyskryminacyjnego. Wspólnie staramy się znaleźć wyjście: wysłuchujemy historii, wykrywamy dyskryminację i udzielamy porad.

Mimo że są instytucje, które chronią nas przed dyskryminacją, często trudno do nich trafić. Wskazujemy drogę.

Szkolimy osoby mające władzę a przez to mogące odpowiadać za dyskryminację.

Uczestniczymy w sieciach i koalicjach antydyskryminacyjnych.

I wciąż się uczymy.
 
Integracja to proces poznawania się. Dwóch stron - przyjeżdżającej i goszczącej, migrantów/ek i gospodarzy/gospodyń. I wspólnego budowania społeczności.Jako Homo Faber obserwujemy i analizujemy procesy, jakie zachodzą w coraz bardziej zróżnicowanym społeczeństwie. Chcemy kształtować istniejące w nim więzi społeczne i tym samym mieć wpływ na kierunek jego rozwoju. Staramy się znajdować nowe przestrzenie do dialogu, z których mogliby korzystać ludzie o różnych tożsamościach.
Próbujemy szukać nowych rozwiązań adekwatnych do problemów, jakie niesie ze sobą życie w wielokulturowej rzeczywistości. 

Przedmiotem naszego zainteresowania są grupy migrantów/ek, uchodźców/uchodźczyń i mniejszości.
  
Od lat uważamy, że film, jako wyjątkowe narzędzie multimedialne, skłania do refleksji i ukierunkowuje naszą uwagę na to co nie jest oczywiste, codzienne, łatwo podane.

Obejrzany film często weryfikuje lub wywraca do góry nogami nasze dotychczasowe poglądy, wizję rzeczywistości lub wiedzę.

Idea wspólnego oglądania, przeżywania, dyskusji i tworzenia dobrego klimatu do rozważań na aktualne problemy związane z prawami człowieka, dlatego podstawą naszej pracy jest film.

Organizujemy festiwale filmowe, spotkania, dyskusje, warsztaty i wydarzenia wokół filmów o prawach człowieka.


 
Program koordynuje:
Piotr Skrzypczak
Program koordynuje:
Anna Dąbrowska
Program koordynuje:
Marta Sienkiewicz
Kontakt:
ps@hf.org.pl
Kontakt:
anna.dabrowska@hf.org.pl
Kontakt:
marta.sienkiewicz@hf.org.pl
Więcej na Antydyskryminacja  Więcej na Integracja  Więcej na Film 

.