Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2019

Bookmark and Share

Demakijaż - konkurs

HF (2019-07-10)

LET'S START THE REVOLUTION

Regulamin konkursu na krótki metraż w ramach Demakijażu – Festiwalu Kina Kobiet (23-27 października 2019 roku)

O udział w festiwalowym konkursie Let's Start the Revolution mogą ubiegać się filmy krótkometrażowe o czasie trwania do 30 minut projekcji, wyreżyserowane w latach 2017 – 2019 przez kobiety, które rozpoczynają swoją karierę filmową.

Zgłoszenia powinny zostać nadesłane mailowo w postaci pliku cyfrowego (mp4, mov, lub linku do filmu na ogólnodostępnej platformie video) z nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym, oraz streszczeniami filmu i listami dialogowymi w języku angielskim, materiałami reklamowymi wraz z kadrami filmu oraz biografią i zdjęciem reżyserki.

Biuro Organizacyjne Festiwalu przyjmuje zgłoszenia do konkursu od 15 lipca do 5 września 2019 r.

O dopuszczeniu filmu do konkursu decyduje Komitet Organizacyjny, po zakończeniu prac Komisji Selekcyjnej. Zgłaszający filmy do selekcji zostaną poinformowani o przyjęciu filmów do konkursu drogą mailową do dnia 15 września 2019 r.

Autorki filmów zakwalifikowanych do konkursu zobowiązane są do dostarczenia organizatorkom na własny koszt kopii projekcyjnych filmów w formatach: DCP, Blu-ray lub linku do pliku cyfrowego (DCP, mov, mp4) w terminie do dnia 5 października 2019 r.

Filmy konkursowe ocenia publiczność Festiwalu Demakijaż. Oficjalne ogłoszenie werdyktu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 27 października 2019 r. Reżyserce filmu wybranego przez publiczność przysługuje nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł.

Zobacz także

Demakijaż - Festiwal Kina Kobiet (Projekty)

IV Demakijaż - Festiwal Kina Kobiet 2019 (Projekty)

Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na dwukrotną projekcję w trakcie trwania festiwalu.

Biuro organizacyjne zapewnia autorkom filmów zakwalifikowanych do konkursu jeden nocleg podczas festiwalu oraz zwroty kosztów podróży na terenie Polski.

Koszty transportu kopii przysłanych na festiwal, jak również wszelkie opłaty przewozowe związane z ich dostarczeniem ponosi zgłaszająca.
Adres nadsyłania zgłoszeń: jolanta.prochowicz@hf.org.pl, joanna.bednarczyk@hf.org.pl

Dyrekcja Demakijażu. Festiwalu Kina Kobiet
Jolanta Prochowicz
Joanna Bednarczyk