Strona główna > O nas > Współpracownicy/czki

Bookmark and Share

Anna KulikowskaAnna Kulikowska
Fot. Agnieszka Małek
Więcej fotek w galeriiSkończyłam Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.
Hobby: lubię fotografować, a także prowadzę swojego bloga.A tak mniej oficjalnie:

Antropolożka kultury,
W HF od wczoraj (21.08.2013r.:).

Pracę magisterską pisałam na temat współczesnej migracji osób z Ukrainy na Zachód. Podczas badań terenowych dotarłam do Bełza, w którym zostawiłam kawałek serca... Podczas studiów byłam wolontariuszką w UNICEFie, a także w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie; uczestniczyłam w pierwszej edycji "Migawek" Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" (2008-2009).

W 2009 r. brałam udział w projekcie "Wielokulturowa pamięć i trwałość śladów. Czerniowce na Ukrainie" realizowanym w ramach programu GESCHICHTSWERKSTATT EUROPA fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość". W ramach tego samego programu uczestniczyłam w projekcie "Dyskurs pamięci o kulturze chasydzkiej na Bukowinie" Fundacji Zmiana (2010r.).

W latach 2008-2010 pracowałam w sekretariacie teatru Laboratorium Dramatu w Warszawie. Uczestniczyłam w zakładaniu fundacji Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast w Tykocinie, byłam członkinią Rady. Po powrocie na Podlasie pracowałam na stażu w Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w Białymstoku (2011r.); współorganizowałam kilka edycji Festiwalu Domu w Tykocinie, a także razem z fundacją tykocińską robiłam badania na temat kultury ludowej w okolicach Tykocina. W 2012 r. zostałam zatrudniona przez Fundację Ariari w projekcie "Muzea prywatne/kolekcje lokalne" , obecnie pracuję przy kolejnym "Muzea społeczne, kolekcje lokalne. Dynamika zmian w krajobrazie kulturowym".

Skończyłam kurs "Szkoła koordynatorów projektów" realizowanym przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, a także kurs dramowy Stowarzyszenia Praktyków Dramy Stop-Klatka. Jestem absolwentką studiów podyplomowych "Standardy działania III sektora" w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, podczas których poznałam Homo Faber. W lipcu 2013 roku tworzyłam swój pierwszy w życiu remiks podczas warsztatów "Remapping Europe" prowadzonych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" oraz HF.

Marzy mi się, aby jeszcze kiedyś zjechać Ukrainę pociągiem, powrócić w miejsca zaprzyjaźnione i odwiedzić całkiem nowe...