Strona główna > O nas

Bookmark and Share

IdeaMISJA

Homo Faber. Prawa człowieka: małe kroki, duże zmiany.


WIZJA

Wizją Homo Faber jest Lublin, w którym każdy człowiek czuje się wolny i bezpieczny, w pełni korzysta ze swoich praw bez względu na płeć, stopień sprawności, pochodzenie narodowe i etniczne, „rasę”, kolor skóry, orientację psychoseksualną, przekonania religijne, światopogląd, opinie polityczne, majątek, wiek lub jakąkolwiek inną cechę.W ramach swojej działalności Stowarzyszenie prowadzi trzy programy:

-
Antydyskryminacja,

-
Integracja,

-
Film.

Homo Faber tworzy zespół ludzi, którzy, specjalizując się w różnych dziedzinach, wspólnie starają się wykorzystać swój potencjał w pracy na rzecz praw człowieka. Zasadą pracy zespołu jest demokratyczne podejmowanie decyzji, szacunek dla indywidualizmu jego członkiń i członków, oraz ciągłe i systematyczne samodoskonalenie się.

Jeśli interesuje cię współpraca z nami, wolontariat, praktyki bądź staż, zapraszamy do działu
DOŁĄCZ.

Stowarzyszenie  Homo Faber zostało zarejestrowane w 2004 roku. Posiada status organizacji pożytku publicznego.


Homo Faber - z łaciny człowiek rzemieślnik, człowiek pracujący.