Strona główna > O nas

Bookmark and Share

ZespółNie mamy legitymacji członkowskich, poświadczeń uczestnictwa, ze zdjęciem i odciskiem kciuka; list obecności z wypisanymi znakami szczególnymi, składek pieniężnych na długopisy, identyfikatorów z wyraźnie wypisaną datą przystąpienia, nazwiskiem i funkcją, teczek personalnych, słoików z osobistym zapachem... Do bezwzględnych środków, jakie ludzkość wymyśliła, by się jakoś wpisać, określić, zidentyfikować, odwracamy się plecami. Homo Faber to ludzie, którzy czują, że są jego cześcią, i którzy chcą je dalej tworzyć. Poniżej osoby, które na co dzień angażują się w działania organizacji. 

Władze stowarzyszenia  |  Biuletyn Informacji Publicznej


Dane kontaktowe Stowarzyszenia znajdziesz tu.

Joanna Bednarczyk Urodziłam się w Lublinie i, nie licząc krótkich przerw emigracyjnych, tutaj spędziłam całe życie. Skończyłam kulturoznawstwo i lingwistykę stosowaną na UMCS. Pracowałam jako lektorka języków obcych i tłumaczka, jednak od zawsze najbardziej interesowałam się kwes... »
Anna Dąbrowska misterkini warsztatniczka zaprawicielka hałaśnica żartowniczka... (za słownikiem Lindego) Ukończyłam Szkołę Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Instytutu Nauk Prawnych PAN, a także kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STO... »
Krzysztof Janiak Zdalnie wspieram niektóre działania Stowarzyszenia Homo Faber, ponieważ obecnie mieszkam w Warszawie, gdzie zawodowo zajmuje się PR, komunikacją korporacyjną, budowaniem relacji oraz wizerunku firm i marek. Jestem absolwentem Produkcji Medialnej na UMCS oraz Dziennikarstwa i Medi... »
Alicja Kawka W HF od stycznia '08. Ukończyłam studia magisterskie na UMCS, kierunek - Kulturoznawstwo oraz studia podyplomowe w Colegium Civitas "Akademia menadźera III sektora". Jestem absolwentką Akademii Trenerów Antydyskryminacyjnych, m.in. uczestniczyłam w "Letniej Szk... »
Milena Kloczkowska Milena Kloczkowska w 2019 roku ukończyła studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, broniąc pracy magisterskiej pt. „Dopuszczalność pracy dzieci w prawie pracy” napisanej pod kierownictwem dr. hab. Pawła Nowika Podczas studiów działała w klinice prawnej- s... »2020-06-13
Jolanta Prochowicz 3xF tzn. filozofka, filolożka, feministka. Ukończyłam Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na KUL-u. Obecnie piszę doktorat, w którym rozważam jak podział na sferę publiczną i prywatną wpływa na nasze rozumienie sprawiedliwości i jakie ma to znaczenie dla praw... »2016-01-13
Monika Sokołowska Monika Sokołowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, adwokatką Izby Lubelskiej. Zajmuje się prawem rodzinnym, opiekuńczym i karnym. Od 2016 roku jest Sędzią Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Lublinie oraz Przewodniczącą Komisji ds. Integracji Samorz... »2021-02-01
Marta Sienkiewicz Ze Stowarzyszeniem Homo Faber jestem związana od 2008 roku. Od 2009 roku zajmuję się działaniami integracynymi skierowanymi do cudzoziemców przyjeżdżających do Lublina. Obsługiwałam biuro pomocowe dla cudzoziemców studiujących i mieszkających w Lublinie.Zajmowałam się ... »
Piotr SkrzypczakMam 43 lata*. Skończyłem dziennikarstwo na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Pracę pisalem w Zakładzie Praw Człowieka u profesora Zbigniewa Hołdy. Od 1997 r. w Amnesty International. Trzykrotnie byłem członkiem zarządu polskiej sekcji.  Jestem absolwentem Szkoły Praw Człow... »


Pozostali członkowie i członkinie Stowarzyszenia:

Paweł Cegiełko

Jacek Białas

Justyna Choroś

Agnieszka Demczuk

Aleksandra Gulińska

Dorota Piskor

Joanna Stachyra