Strona główna > Programy > Programy - opis

Bookmark and Share

AntydyskryminacjaDyskryminacja jest głupia.

Traktowanie kogoś lepiej lub gorzej
tylko dlatego, że jest jakiejś płci,
że w coś wierzy albo nie wierzy,
jest sprawny lub nie,
albo urodził/a się w tym czy innym kraju,
jest zwyczajnie bez sensu.
I wbrew prawu.
Wystarczy zajrzeć do Konstytucji, by się o tym przekonać.CEL:

Strategicznym celem programu Antydyskryminacja jest Lublin bez dyskryminacji

Aby się do niego zbliżyć, staramy się równolegle pracować z dwiema grupami:

z osobami, które doświadczają dyskryminacji;

z władzą, czyli przedstawicielami/kami instytucji publicznych i innych podmiotów posiadających władzę (np. pracodawców/czyń), którzy mogą być sprawcami dyskryminacji.


KONKRETY:
 
• prowadzimy Punkt Wsparcia Antydyskryminacyjnego czyli miejsce, do którego moża przyjść i porozmawiać, jeśli ma się wrażenie, że ktoś potraktował nas gorzej od innych jedynie z powodu jakiejś, niemającej związku z daną sprawą, cechy. A potem wspólnie poszukać rozwiązania.
 
• prowadzimy szkolenia antydyskryminacyjne m.in. dla funkcjonariuszy/ek policji, straży granicznej, urzędników/czek, kadry szkół wyższych;

• uczestniczymy w lokalnych i ogólnopolskich sieciach i koalicjach skupiających się na różnych obszarach dyskryminacji;

• dzięki systemowi www.lublin.naprawmyto.pl gromadzimy przypadki mowy nienawiści w przestrzeni publicznej i dzięki współpracy z policją, staramy się by je likwidowano.

Aby wiedzieć więcej nasz zespół wciąż podnosi swoje kompetencje szkoląc się, uczestnicząc w sieciach i koalicjach antydyskryminacyjnych.