Strona główna > O nas > Zespół

Bookmark and Share

Monika Sokołowska

(2021-02-01)


Monika Sokołowska
Więcej fotek w galerii
Monika Sokołowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, adwokatką Izby Lubelskiej. Zajmuje się prawem rodzinnym, opiekuńczym i karnym. Od 2016 roku jest Sędzią Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Lublinie oraz Przewodniczącą Komisji ds. Integracji Samorządowej ”Kolektyw Koleżeński” przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Monika to też członkini Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Z Moniką współpracujemy od 2020 roku, wspólnie z Mileną Kloczkowską, uzupełniając się wiedzą, tworzą niezastąpiony prawniczy team w naszym punkcie porad.