Strona główna > Projekty > Zrealizowane

Bookmark and Share

Witamy w Lublinie 3

Anna Dąbrowska (2016-01-11)

Witamy w Lublinie od 7 lat. Kiedy zaczynaliśmy, w Lublinie uczyło się 878 studentów/ek z zagranicy. Dziś jest ich wielokrotnie więcej, podobnie jak cudzoziemców/ek, którzy przyjeżdżają do miasta, aby tu żyć, pracować, wychowywać dzieci. Wiele się od 2009 roku wydarzyło dobrego: powstał Punkt Pomocowy dla Cudzoziemców w Biurze Obsługi Mieszkańców, Grupa Wsparcia Integracji kierowana przez Kancelarię Prezydenat Maista a skupiająca osoby działające na rzecz integracji migrantów/ek. Wyspecjalizowały się organizacje udzielające wsparcia. Zaktywizowały grupy skupiające mniejszości. 

My także wiele się przez ten czas nauczyliśmy. Wciąż witamy w Lublinie. Oprowadzamy po nim, opowiadamy, jak tu żyć. Zajmujemy się pierwszymi krokami. Żeby ułatwić start. 


Oto co zaplanowaliśmy na najbliższe dwa lata.działania

Zobacz także

Witamy w Lublinie - Integracja Cudzoziemców (Projekty)

Witamy w Lublinie 2 (Projekty)

Witamy w Lublinie 2 podsumowanie (Aktualności)


1. Community workers
Planujemy stworzenie stałej grupy 5 osób migrantów, członków społeczności migranckich, którzy staliby się łącznikami między daną grupą a innymi, wchodziliby w społeczności migranckie, skupiali je.
Koordynacja: Joanna Bednarczyk


2. Blok spotkań prewencyjno-informacyjnych dla cudzoziemców
Tematy spotkań:
- system prawny
- opieka zdrowotna
- systemem szkolnictwa
- rynek pracy i bezpieczeństwo zatrudnienia
- udział w życiu społecznym i kulturalnym

Pierwsza edycja: luty - lipiec 2016
Druga edycja: styczeń - czerwiec 2017.

Koordynacja: Marta Sienkiewicz


3. Spacery po mieście
Raz w tygodniu odbędzie się spacer informacyjny po Lublinie, skierowany do nowych mieszkańców miasta - cudzoziemców. Spacer będzie trwał 2 godziny i będzie miał charakter orientacyjny: historia miasta, najważniejsze fakty o Lublinie, kluczowe urzędy, transport publiczny.
Koordynacja: Marta Sienkiewicz


4. Informator dla migrantów/ek
czyli przejrzysty i kompletny zestaw najważniejszych informacji o życiu w Polsce i Lublinie skierowany do osób dorosłych rozpoczynających życie w Lublinie; zawierający informacje z zakresu prawa, pracy, szkolnictwa, zdrowia, czasu wolnego, transportu i usług.
W trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i ukraińskiej, z dołączoną mapą miasta. Dystrybuowany podczas spotkań prewencyjno-informacyjnych dla cudzoziemców oraz w Punkcie pomocowym dla cudzoziemców.
Koordynacja: Anna Dąbrowska


5. Lekcje Polski(ego)
Warsztaty z podstaw języka, kultury i historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki lokalnej. Warsztaty obejmą także wiedzę o społeczeństwie.
- pierwszy cykl: styczeń 2016 - lipiec 2016
- drugi cykl: październik 2016 - czerwiec 2017
Koordynacja: Anna Dąbrowska


6. Kapownik
czyli kalendarz-informator skierowany do studentów rozpoczynających naukę w Lublinie; zawierający najważniejsze informacji o funkcjonowaniu w mieście, świętach, wydarzeniach, kontakty do najważniejszych instytucji wraz z wyborem wielojęzycznych imprez kulturalnych i społecznych z dołączoną mapą miasta. W trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i ukraińskiej.
Koordynacja: Anna Dąbrowska


7. Spotkania powitalne na uczelniach
otwarte spotkania dla nowo przybyłych na uczelnie studentów.
Koordynacja: Marta Sienkiewicz


8. Promocja
Koordynacja: Jolanta Prochowicz


dla kogo

Grupami cudzoziemców, które szczególnie chcielibyśmy wesprzeć są studenci oraz migranci ekonomiczni.


zespół


Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w wysokości 281 250 zł. oraz budżetu państwa w wysokości 37 500 zł.