Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2009

Bookmark and Share

Dzieci i dzieciństwo w kulturze czeczeńskiej - spotkanie z Issą Adgerem-Adajewem

HF (2009-11-12)

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach projektu "Obcy?Zbliżenia - Czeczeńskie dzieciństwo". Tym razem będziemy gościć Issę Adgera - Adajewa.
Spotkanie odbędzie się w czwartek, 19 listopada 2009 roku, o godz. 18.30 na Wydziale Politologii.

Issa Adger-Adajew urodził się w 1956 roku w Kazachstanie. Jest artystą plastykiem, kulturoznawcą, specjalistą w dziedzinie języków nachskich i kultur narodów Kaukazu. Był dyrektorem Muzeum Narodowego w Groznym, zburzonego w 1994 roku przez wojska rosyjskie. W Polsce mieszka od 2000 roku.

Dodatkowo o realizacji czeczeńskich norm wychowawczych w warunkach ośrodka dla uchodźców opowie dr etnologii Justyna Laskowska-Otwinowska.

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa zdjęć Iwony Kaliszewskiej i Olgi Mielnikiewicz Czeczenia 2007-2009 .
 
***

O tym, jak wygląda życie dzieci na Północnym Kaukazie, dociera do Polski niewiele informacji. Media rosyjskie skupiają się na przedstawianiu Czeczenów jako niosących zagrożenie terrorystów albo opisują odbudowę kraju po zakończonej wojnie. Organizacje pozarządowe nagłaśniają przypadki łamania praw człowieka.

Według różnych szacunków m.in. niezależnego KavkazCenter) w czasie obu wojen zginęło ok. 42 tysięcy dzieci. Do dzisiaj codziennie tracą życie lub zdrowie wchodząc na pozostawione na polach miny. Wszystkie doświadczyły bombardowań, strachu i utraty bliskich, tułaczki. Całe pokolenie straciło szansę na zdobycie jakiegokolwiek wykształcenia.

Niezależnie od sytuacji politycznej, młodzi Czeczeni dorastają w konkretnej kulturze - dość tradycyjnej, w której największym szacunkiem obdarza się starszych, a największą wartością jest rodzina i honor. O tym wszystkim opowie kulturoznawca i ostatni dyrektor Muzeum Narodowego w Groznym Issa Adger-Adajew. Starsza siostra ma prawo wymagać, młodsza prosić - pisze Adajew w swojej książce Kamienie mówią. Dzieje i kultura Czeczenów - Prośbie siostry nie można odmówić. Bracia także czuwają nad siostrami - nad ich bezpieczeństwem, godnością, honorem. Już kilkuletni chłopiec gotów jest walczyć ze wszystkimi, jesli choćby wydaje mu się, że siostrze coś zagraża. Nie tylko siostrze - tak samo innej dziewczynce czy dorosłej kobiecie. To jego naturalna rola, do której przygotowuje się od wczesnego dzieciństwa - ochrona kobiety, domu, obrona słabszych.

Projekt „OBCY? Zbliżenia- czeczeńskie dzieciństwo” jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 roku”. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Ekologiczne "Dla Ziemi" przy współpracy ze Stowarzyszeniem Homo Faber i Studenckim Kołem Dziennikarskim UMCS.