Strona główna > O nas > Dokumenty wewnętrzne HF

Bookmark and Share

Uchwału Zarządu Władze   |   Statut   |   Sprawozdania OPP   |   Uchwały Zarządu   |                                                                     
- 2021 - 

Uchwała nr 01/2021 Walnego Stowarzyszenia Homo Faber z dnia 26.01.2019 w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia.

Uchwała nr 02/2021 Zarządu Stowarzyszenia Homo Faber z dnia 26.01.2019 w sprawie wyboru prezeski Stowarzyszenia.


                                                                     - 2019 -

Uchwała nr 01//01/2019 Walnego Stowarzyszenia Homo Faber z dnia 26.01.2019 w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia.

Uchwała nr 02/01/2019 Zarządu Stowarzyszenia Homo Faber z dnia 26.01.2019 w sprawie wyboru prezeski Stowarzyszenia.


                                                             
                                                                     - 2018 - 

Uchwała Nr 01/05/2018 Zarządu Stowarzyszenia Homo Faber z dnia 02.05.2018 r. w sprawie powołania pełnomocniczki Stowarzyszenia Homo Faber do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkami Zarządu Stowarzyszenia oraz w sporach z nimi.

Uchwała Nr 01/07/2018 Zarządu Stowarzyszenia Homo Faber z dnia 01.07.2018 r. w sprawie powołania pełnomocniczki Stowarzyszenia Homo Faber do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkami Zarządu Stowarzyszenia oraz w sporach z nimi.
 
Uchwała Nr 01/09/2018 Zarządu Stowarzyszenia Homo Faber z dnia 01.09.2018 r. w sprawie powołania pełnomocniczki Stowarzyszenia Homo Faber do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkami Zarządu Stowarzyszenia oraz w sporach z nimi.

                                                                - 2016 -

Uchwała 7/09/2016 z dnia 8 września 2016 roku w sprawie przekazania środków.

Uchwała 5/9/2016 z dnia 8 września 2016 roku w sprawie refundacji środków.

Uchwała 4/9/2016 z dnia 8 września 2016 roku w sprawie nadania dostępu do subkonta.

Uchwała 1/01/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia polityki bezpieczeństwa.
 

                                                                - 2015 - 

Uchwała nr 7/11/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie zgody na przedłużenie umowy pożyczki.

Uchwała nr 6/11/2015 z dnia 8 listopada 2015 roku w sprawie wykluczenia z grona członków i członkiń Stowarzyszenia.

Uchwała nr 5/05/2015 z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie ustalenia zasad opłacania składek członkowskich.

Uchwała nr 4/03/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzaia sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.

Uchwała nr 3/03/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki.

Uchwała Nadzywczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Homo Faber nr 2/02/2015 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia.


                                                                  - 2014 -

Uchwała nr 5/11/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży w ramach projektu "Strażnictwo trwale i profesjonalnie w interesie publicznym".

Uchwała nr 4/06/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego oraz finansowego.

Uchwała nr 3/06/2014 z dnia 8 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Uchwała nr 2/02/2014 z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu pod nazwą "Wsparcie poradnictwa antydyskryminacyjnego"

Uchwała nr 1/01/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Homo Faber z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Statutu Stowarzyszenia.


                                                                    - 2013 - 

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Homo Faber nr 3/06/2013 z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Homo Faber nr 2/03/2013 z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia odpowiednich zmian w Statucie Stowarzyszenia.

Uchwała Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Homo Faber nr 1/02/2013 z dnia 23.01.2013 roku.


                                                                   - 2012 - 

Uchwała nr 6/12/2012 Zarządu Stowarzyszenia Homo Faber z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wtyażenia woli na podpisanie umowy pożyczki z Towarzystwem Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych S.A.

Uchwała nr 5/08/2012 Zarządu Stowarzyszenia Homo Faber z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu.

Uchwała nr 2/06/2012 Zarządu Stowarzyszenia Homo Faber z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie podjęcia decyzji o spłaceniu pożyczki w wysokości 20.000 zł.

Uchwała nr 1/05/2012 Zarządu Stowarzyszenia Homo Faber z dnia 27 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy pożyczki.


                                                                    - 2011 - 

Uchwała nr 3/12/2011 Zarządu Stowarzyszenia Homo Faber z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia dostępu do konta.

Uchwała nr 2/06/2011 Zarządu Stowarzyszenia Homo Faber z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2010.

Uchwała nr 1/05/2011 Zarządu Stowarzyszenia Homo Faber z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie zawieszenia członkostwa.


                                                                   - 2009 - 

Uchwała nr 1/06/2009 Zarządu Stowarzyszenia Homo Faber z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie dostępu do dysponowania rachunkiem bankowym.


                                                                   - 2006 - 

Uchwała nr 5/12/2006 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Homo Faber z dnia 10 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia.

Uchwała nr 4/12/2006 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Homo Faber z dnia 10 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia.

Uchwała nr 3/07/2006 Zarządu Stowarzyszenia Homo Faber z dnia 15 lipca 2006 roku w sprawie podjęcia decyzji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2/07/2006 Zarządu Stowarzyszenia Homo Faber z dnia 15 lipca 2006 roku w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia nowych członków.