Strona główna > Projekty > Zrealizowane

Bookmark and Share

Transgraniczna wymiana doświadczeń między Lublinem a Łuckiem w zakresie integracji cudzoziemców

HF (2013-07-03)

Projekt "Transgraniczna wymiana doświadczeń między Lublinem a Łuckiem w zakresie integracji cudzoziemców i cudzoziemek" realizowany od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami lubelskich i łuckich instytucji publicznych w zakresie obsługi cudzoziemców/ek.

W ramach projektu odbędzie się 6 wizyt studyjnych, podczas których w ramach warsztatów oraz spotkań omówiona zostanie sytuacja cudzoziemców/ek w tych regionach, zdiagnozowane istotne bariery zarówno z perspektywy urzędów jak i samych odbiorców/czyń świadczonych przez nie usług i wypracowane rekomendacje na rzecz zmiany rzeczywistości. Rekomendacje staną się podstawą działania na rzecz zmiany przewidzianego w projekcie prowadzonym przez Fundację Rozwoju Lokalnego “Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych w Łucku, Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych w Iwano-Frankiwsku oraz Biurem Obsługi Mieszkańców w Lublinie ” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.
 
 

                                                                                                                                                             
Zobacz także

Monitoring funcjonowania cudzoziemców w Lublinie w sferze publicznej (Projekty)

Pierwsza wizyta w Łucku (Aktualności)

Kolejna wizyta w Łucku (Aktualności)

Pierwsza rewizyta ukraińskich partnerów (Aktualności)

Kolejna wizyta ukraińskich partnerów (Aktualności)

Ostatania wizyta ukraińskich partnerów (Aktualności)

 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Homo Faber oraz Fundację Rozwoju Lokalnego z Łucka. 

Koordynacja: Kinga Kulik, kontakt: kinga.kulik@hf.org.pl. 

Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy